Vermogend Nederland geeft gul en is bezig met duurzaamheid

Vermogende Nederlanders hebben weliswaar vertrouwen in de toekomst, maar willen wel zelf de touwtjes in handen hebben. Daarnaast blijkt dat het merendeel van de vermogenden zich bezighoudt met goede doelen. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Van Lanschot onder vermogende Nederlanders, uitgevoerd door onafhankelijk marktonderzoeksbureau Ipsos, waarbij vijfhonderd vermogenden*  werden ondervraagd. Tevens blijkt uit kwalitatief onderzoek naar vermogende ondernemers van marktonderzoekbureau djem insight studio** dat beleggen onverminderd populair blijft. Interessant detail: de nieuwe generatie ondernemers vertrouwt algoritmes eerder dan mensen.

Onderzoek djem insight studio naar Nederlandse ondernemers:

  • Coronapandemie maakt ondernemers bewuster
  • Relatie-gedreven versus technologie-gedreven
  • Verantwoordelijk leven en verantwoord ondernemen

Uit het kwalitatieve onderzoek kwam naar voren dat de huidige en de nieuwe generatie ondernemers niet anders zijn gaan beleggen en vertrouwen houden in de financiële markten. De coronacrisis heeft hen er wel bewuster van gemaakt wat er echt toe doet in het leven. Daarnaast blijkt dat de nieuwe generatie vooral vertrouwen stelt in algoritmes en bots, de huidige generatie vertrouwt eerder op een menselijke eigenschap, zoals betrouwbaarheid en integriteit. De nieuwe generatie ondernemers stelt verder een verantwoordelijk leven en verantwoord ondernemen als belangrijke prioriteiten. Het zijn geen wereldverbeteraars, maar ze willen wel een bijdrage leveren aan een betere wereld.

Onderzoek Ipsos-onderzoek naar vermogende Nederlanders:

  • Grote verschillen tussen huidige vermogenden en nieuwe vermogenden
  • Men heeft vertrouwen in de toekomst, maar houdt graag zelf de touwtjes in handen
  • Stress is het grootste nadeel van hebben van vermogen
  • Meerderheid vermogenden is bezig met duurzaamheid

Succes is hard werken en verantwoordelijkheid nemen

Vermogenden hebben vooral vertrouwen in zichzelf en hun eigen succes. Over het algemeen hebben vermogenden vertrouwen in de eigen toekomst, het gemiddelde cijfer is een 7,5 (op een schaal van 1 tot 10). De nieuwe vermogenden vinden een gevulde bankrekening een uitdrukking van succes, een derde is het eens met de stelling ‘succes is meetbaar aan de hoeveelheid geld die men heeft.’ Het verschil met de huidige vermogenden is groot: van hen stemde slechts 9% in met die stelling. En waar komt dat succes vandaan? Hard werken en individuele verantwoordelijkheid zijn de voornaamste succesfactoren vindt 60% van de vermogenden.

Meer vrijheid en meer mogelijkheden

Vermogen biedt financiële vrijheid; vermogenden hebben geen financiële zorgen en alle vrijheid om eigen keuzes te maken. Dat zijn de grote voordelen van vermogen, blijkt uit het onderzoek. Bij dit onderwerp tekenen zich grote verschillen af tussen de huidige generatie en de nieuwe generatie vermogenden. De eerste groep noemt vaker het ontbreken van financiële zorgen (80%) en de financiële vrijheid (72%). De nieuwe vermogenden noemen vaker het feit dat vermogen deuren opent die voor anderen gesloten blijven en de mogelijkheid om impact te hebben op de maatschappij. Een klein deel van de nieuwe vermogenden (10%) is van mening dat vermogen aanzien geeft, de huidige generatie vermogenden noemt dat opvallend genoeg niet één keer als voordeel.

Veel stress voor vermogenden

Er kleven ook nadelen aan het hebben van vermogen. De angst om dat vermogen te verliezen wordt door 30% van de deelnemers genoemd, jaloezie en afgunst (25%) en druk of stress (22%) worden ook aanzienlijk vaak genoemd. Vooral de nieuwe vermogenden zien nogal wat nadelen. Zij ervaren naast jaloezie, afgunst en stress ook minder vrije tijd (21%) als groot nadeel. Dat verschil kan worden verklaard door het feit dat de huidige vermogenden minder of helemaal niet meer werken. De helft van hen ziet trouwens geen enkel nadeel aan het hebben van vermogen en bij 12% van de nieuwe vermogenden is er eveneens geen vuiltje aan de lucht. Ontsnappen aan de stress doen de huidige vermogenden over het algemeen door televisie te kijken, radio te luisteren of te lezen, nieuwe vermogenden gaan liever mediteren of shoppen.

Geven of doen

De grote meerderheid van de vermogenden, 80%, houdt zich bezig met goede doelen. Schenken is de populairste manier om bij te dragen aan het goede doel, gevolgd door vrijwilligerswerk. Het grote verschil: de huidige generatie vermogenden kiest vaker voor schenken, de nieuwe vermogenden komen in actie voor het goede doel. Bovendien kiezen de nieuwe vermogenden vaker voor goede doelen op het gebied van duurzaamheid, mensenrechten en social enterprises – bedrijven die ondernemen vanuit de drive om goed te doen voor de wereld. De huidige generatie kiest voor goede doelen op het gebied van zorg en natuur. Interessant om te zien is dat ondanks het besef dat klimaatverandering een belangrijk onderwerp is, slechts 27% schenkt aan goede doelen die hiermee te maken hebben.

Gaat de nalatenschap ook naar een goed doel? Dat overweegt maar een klein deel van alle vermogenden. De nieuwe generatie vermogenden is vaker bezig met studiebeurzen en trust funds als manier om hun vermogen over te dragen. De huidige generatie vermogenden denkt aan de kinderen, partner en andere familieleden als erfgenamen.

Het volledige onderzoek Vermogend Nederland 2020 is te lezen op vermogendnederland.nl

*) Aan het online kwantitatieve onderzoek van Ipsos hebben vijfhonderd vermogenden meegedaan. Daarvan zijn 227 respondenten jonger dan 45 jaar, de zogenaamde nieuwe vermogenden, en 273 deelnemers vallen in de groep huidige vermogenden, zij zijn 45 jaar of ouder.

**) Voor het kwalitatieve onderzoek sprak djem insight studio met twaalf vermogende ondernemers, die verdeeld waren over twee groepen: zes ondernemers tussen 18 en 44 jaar (nieuwe generatie ondernemers) en zes ondernemers van 45 jaar of ouder (de huidige generatie).

Share Button