Triodos Investment Management brengt visiepaper uit over het investeringslandschap in een (post-)COVID-19-wereld

Triodos Investment Management heeft vandaag een nieuwe visiepaper gepubliceerd over het investeringslandschap in een (post-)COVID-19-wereld. In deze paper gaat Triodos IM dieper in op de onderliggende redenen die de ineenstorting van het systeem hebben veroorzaakt, maar belangrijker nog, onderzoekt Triodos IM ook wat er nodig is voor een veerkrachtig herstel na de crisis en welke rol beleggers kunnen en moeten spelen in de herstelfase.

Als gevolg van de COVID-19-pandemie en de maatregelen die zijn genomen om deze te bestrijden, bevindt onze samenleving zich in de diepste wereldwijde economische recessie ooit gemeten in vredestijd. Volgens Triodos IM zijn de onderliggende oorzaken van deze crisis de ingebouwde gebreken van het huidige economische systeem.

Hans Stegeman, Chief Investment Strategist bij Triodos IM en auteur van de paper: “Met het achter ons laten van de onmiddellijke noodsituatie, is het tijd om na te denken over de economische en financiële gevolgen van de pandemie en over de manier waarop deze onze economie zal veranderen, en ook over wat dit betekent voor het investeringslandschap. We kunnen en mogen niet terugkeren naar de situatie van vóór maart 2020, maar moeten toewerken naar een duurzame, veerkrachtige en inclusieve economie.

COVID-19, in wezen een gezondheidscrisis, vormt een enorme schok voor ons sociaaleconomisch systeem met enorme tijdelijke en vermoedelijk structurele effecten. In de ontwikkelde landen zijn deze gevolgen in de eerste plaats hogere overheids- en particuliere schulden, meer faillissementen en een stijgende werkloosheid. In de opkomende markten zijn de bijkomende gevolgen de toenemende armoede en de toegenomen ongelijkheid op het gebied van onderwijs en gezondheid. Stegeman stelt dat deze ongekende effecten mensen ervan bewust moeten maken dat ons huidige systeem onhoudbaar is.

COVID-investeringslandschap

Volgens Triodos IM heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt dat er meer dan ooit behoefte is aan een transformatie van de wereldeconomie. Zo’n transformatie is net zo veelzijdig als ons economisch systeem. Veel verschillende thema’s, van energie tot sociale inclusie, zullen de transitie aandrijven en vereisen daarom meer aandacht van investeerders in de toekomst.

Het begrip ’transitie’ verwijst naar een kwalitatieve verandering in de toestand van een complex systeem. COVID-19 verandert het investeringsklimaat en zet enkele transities nog hoger op de agenda dan voorheen. In de visiepaper worden drie belangrijke aspecten van transities en de financiering ervan belicht: opbouw, ombouw en afbouw. Opbouw van een nieuwe economie die ruimte biedt aan nieuwe initiatieven en technologieën. Ombouw van niet-duurzame bedrijfsmodellen in duurzame alternatieven. En afbouw van bedrijven met duidelijk niet-duurzame producten of bedrijfsmodellen die schadelijk zijn voor mens en milieu en die geen intentie of strategie hebben om zich om te vormen.

Nu de overheidsbegrotingen zijn opgerekt of uitgeput omdat de regeringen eerst te maken hadden met een gezondheidscrisis en later met het verzachten van de gevolgen van deze crisis voor de economie, speelt privaat kapitaal een cruciale rol in de komende wederopbouwfase. Investeerders kunnen en moeten een onderscheidende rol spelen in de wijze waarop zij bijdragen aan de overgang naar een duurzamere en veerkrachtigere economie. Voor professionele beleggers is dit een onderdeel van hun fiduciaire plicht, maar het is een morele plicht voor ons allemaal“, aldus Hans Stegeman.

De engelstalige visiepaper kan worden gedownload op de website van Triodos Investment Management.

Share Button