Triodos Investment Management publiceert haar Global Investment Outlook 2021

Triodos Investment Management heeft haar Global Investment Outlook 2021 gepubliceerd. Tegen de achtergrond van de wereldwijde economische onzekerheid en ontwrichting dringen de investeringsstrategen van Triodos IM er bij de investeringsindustrie op aan om andere keuzes te maken om beter uit de huidige crisis te komen. Ze zien een grote discrepantie tussen de huidige opleving op de financiële markten en de ongekende ecologische, maatschappelijke en economische uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd – terwijl de wereldwijde pandemie nog volop aan de gang is.

“Als gevolg van de COVID-19-gerelateerde lockdownmaatregelen zal 2020 te boek staan als het jaar dat de meest diepgaande wereldwijde recessie in vredestijd zag”, aldus Hans Stegeman, Chief Investment Strategist bij Triodos IM. “Voor 2021 verwachten we een opleving van de wereldwijde groei, zowel in opkomende als in ontwikkelde economieën.”

Overal ter wereld zijn grote financiële markten grotendeels ontkomen aan de gevolgen van de economische crisis en zijn ze door centrale banken en fiscale maatregelen gered. Met een schuldniveau op recordhoogte en onzekere economische vooruitzichten blijft Triodos IM voorzichtig in haar assetallocatie, gemiddeld neutraal met betrekking tot obligaties, negatief als het gaat om Amerikaanse aandelen en licht positief ten aanzien van Japanse en Europese aandelen.

Vooruitzichten voor ontwikkelde markten

In de ontwikkelde markten verwacht Triodos IM dat het herstel langzaam zal verlopen te midden van steeds terugkerende beperkende maatregelen. Het niveau van de economische activiteit van voor de pandemie zou pas worden bereikt wanneer een vaccin op grote schaal beschikbaar is. Ondanks de positieve ontwikkelingen op het gebied van vaccins verwacht Triodos IM niet dat dit vóór de tweede helft van 2021 zal gebeuren. In de tussentijd wordt een verdere stimulans verwacht.

“Er moeten moedige beleidskeuzes worden gemaakt om het herstel duurzaam en inclusief te maken”, aldus Joeri de Wilde, Investment Strategist bij Triodos IM. “Dit zou een essentiële eerste stap kunnen zijn op weg naar een nieuw economisch systeem dat is toegerust om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan: klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en ongelijkheid.”

Vooruitzichten voor opkomende markten

De vooruitzichten van Triodos IM voor opkomende en zich ontwikkelende markten voor 2021 zijn een voorzichtig en ongelijkmatig herstel, met risico’s die neerwaarts overhellen. Na bijna een jaar van wereldwijde crises – zowel op het gebied van gezondheid als op economisch gebied – en een ongekende stimulans, zal de steun voor de meeste opkomende landen bijna ten einde lopen. Volgens Triodos IM is er één swingfactor die sommige landen zou kunnen helpen om de gevolgen van de pandemie in het komende jaar enigszins te compenseren: het herstel van China. Als tweede grootste economie ter wereld is China gepositioneerd als een fundamentele speler op het gebied van de vraag naar grondstoffen, een buitenlandse kredietverstrekker en een producent met een hoge toegevoegde waarde in de technologierace.

“Landen zullen naar verwachting een opgaande lijn vertonen door toenemende handelsstromen en toegang tot de kapitaalmarkten”, aldus Maritza Cabezas Ludena, Investment Strategist bij Triodos IM. “Landen met lage inkomens en grote financieringstekorten zullen echter afhankelijk zijn van schuldverlichting en concessionele financiering om deel te kunnen nemen aan het economisch herstel.”

Andere keuzes

In het thematische deel van de Investment Outlook werpen de beleggingsstrategen van Triodos IM een licht op het investeringslandschap voor de langere termijn. In de verwachting dat het sociale, politieke en economische klimaat over de hele linie zeer onzeker zal blijven en dat de waarderingen hoog zullen blijven, voorspellen zij in het algemeen een lager financieel rendement in de komende jaren. Zij stellen dat de investeringswind is gedraaid: de wind in de rug van de afgelopen vier decennia, die een hoger rendement bevorderde, is omgeslagen in tegenwind die over de hele linie leidt tot een lager verwacht rendement op lange termijn.

Volgens Triodos IM moet de financiële sector anders naar het financieel rendement kijken. Er zou een andere, meer toekomstgerichte aanpak nodig zijn om te zien wat het langetermijnrendement van de investeringen zou kunnen zijn. Gezien de uitdagingen waar de wereld voor staat met betrekking tot de achteruitgang van ecosystemen, het verlies aan biodiversiteit, de toenemende ongelijkheid en polarisatie in en tussen samenlevingen, stelt Triodos IM dat de verwachting van hetzelfde rendement als voorheen gelijk staat aan het financieren van een ineenstorting: mogelijk al op korte termijn, maar onvermijdelijk desastreus op de lange termijn.

Triodos IM vindt dat met deze uitdagingen rekening moet worden gehouden bij elk strategisch kader voor assetallocatie. Zij kiest ervoor om ze vanuit een positieve invalshoek te beoordelen en te investeren in impact en transities, in de overtuiging dat deze aanpak zal helpen om risico’s te vermijden en een positief langetermijnrendement te garanderen.

Share Button