Morningstar legt duurzame fondsen langs een nieuwe meetlat

De groei in populariteit van duurzaam beleggen zet nog altijd door. De corona pandemie lijkt de trend zelfs nog aangezwengeld te hebben. Uiteindelijk betekent dit, dat steeds meer beleggers zich een mening willen vormen over een groeiend aantal duurzame fondsen, en over de mate van duurzaamheid van conventionele fondsen. Om beleggers te helpen bij het evalueren van duurzaamheid bij fondshuizen en fondsen, heeft Morningstar een nieuw hulpmiddel geïntroduceerd, het ESG Commitment Level.

Duurzaam beleggen groeit sterk in populariteit en fondshuizen spelen daar in toenemende mate op in met de introductie van nieuwe duurzame fondsen of het herpositioneren van bestaande conventionele fondsen. En onderliggend zien we dat conventionele fondsen in grote getalen in meer of minder mate duurzaamheid een plek geven in het beleggingsproces. Dit resulteert in een uitgebreid aanbod aan fondsen voor duurzame beleggers.

Alvorens een keuze te maken voor het ene of het andere fonds, zal een belegger fondsen op hun duurzame merites willen beoordelen. Naast de reguliere of fundamentele fondsanalyse, dient dus ook duurzaamheid beoordeeld te worden. In die zin zien duurzame fondsbeleggers zich geplaatst voor een additionele werklast. Om beleggers te helpen bij het evalueren van fondshuizen en fondsen op het gebied van duurzaamheid, heeft Morningstar een nieuw hulpmiddel geïntroduceerd, het ESG Commitment Level.

Beoordeling van fondshuizen

Beleggers die willen begrijpen hoe en in hoeverre ESG-factoren worden geïntegreerd in de fondsen die ze in portefeuille hebben (of zouden willen hebben), moeten ook in overweging nemen wat het fondshuis op dit gebied bewerkstelligt. Voor deze reden kent Morningstar allereerst een ESG Commitment Level toe aan fondshuizen.

De evaluatie van de toewijding van een fondshuis aan duurzaamheid kan worden opgedeeld in een drietal hoofdcomponenten: filosofie en proces, middelen en actief eigenaarschap. Wanneer Morningstar-analisten de filosofie en het proces van een fondshuis overwegen, beoordelen ze hoe belangrijk duurzaamheid is voor het karakter van het bedrijf en dat overtuigend heeft aangetoond. Bij hun evaluatie van de middelen beoordelen zij of de mensen, gegevens en systemen van een bedrijf geschikt en toereikend zijn. Bij actief eigenaarschap wordt onder andere gekeken wat het beleid is ten aanzien van stemgedrag en engagement, maar ook hoe dit daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht en hoe hierover verslag wordt gelegd. Na een analyse van deze drie pilaren, kennen fondsanalisten een van de vier volgende niveaus toe: Leader, Advanced, Basis of Low.

Op fondsniveau

Dit ESG Commitment Level van het fondshuis wordt in de beoordeling voor het fonds meegenomen, omdat de beleggingsfilosofie en middelen van het fondshuis van invloed (kunnen) zijn op het fonds. Daarnaast wordt bij de beoordeling van het fonds nader ingezoomd op de middelen die specifiek betrokken zijn bij het beheer van dit fonds. Ook wordt de benadering en beleggingsproces doorgelicht om de rol van duurzaamheid van begin tot eind te doorgronden. Uiteindelijk worden aan fondsen ook één van de vier ESG Commitment Levels toegekend.

Bij de introductie van dit nieuwe hulpmiddel voor duurzame beleggers is Morningstar gestart met het beoordelen van 40 fondshuizen en 107 individuele fondsen. De fondsanalisten van Morningstar zullen uiteindelijk alle fondsen die binnen het universum vallen dat Morningstar’s fondsanalisten volgen, oftewel alle fondsen die ook een Morningstar Analyst Rating toegekend hebben gekregen.

Nederlandse fondshuizen beoordeeld

Onder de eerste fondshuizen die werden beoordeeld, behoorden ook twee Nederlandse fondshuizen. Daarbij was Robeco één van de zes fondshuizen die een Leader predikaat kregen toegewezen. Het Rotterdamse fondshuis heeft via RobecoSAM, dat in 2007 een dochteronderneming werd en al in 1995 werd opgericht als duurzaam fondshuis, een rijke historie op het gebied van duurzaam beleggen. De banden tussen de twee entiteiten zijn het afgelopen decennium versterkt vanuit het perspectief van senior leiderschap, fondsbeheer en ESG-integratie. Inmiddels is duurzaamheid geintegreerd in alle beleggingscategorieën en beschukt Robeco over diepgaande en toegewijde middelen om de duurzaamheidsinitiatieven te ondersteunen. Onder de beoordeelde fondsen zijn Robeco Sustainable European Stars Equities, RobecoSAM Smart Energy en RobecoSAM Sustainable Water die alledrie een ESG Commitment Level kregen van Advanced.

NN IP is het andere Nederlandse fondshuis en ontving een ESG Commitment Level van Advanced. Het fondshuis heeft in de afgelopen jaren de duurzaamheidsinspanningen flink verhoogd en inmiddels wordt duurzaamheid binnen een groot deel van de fondsen geïntegreerd. Wel is naar mening van de Morningstar analisten het duurzaamheidsteam nog relatief klein in verhouding tot de omvang van de organisatie. Bovendien is het vertrek van een groot deel van het duurzame aandelenteam in september 2020 een groot verlies wat meewoog in de beoordeling. Van het Haagse fondshuis werden twee fondsen beoordeeld: NN Duurzaam Aandelen Fonds en NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable. Beide fondsen hebben een ESG Commitment Level van Advanced.

Share Button