Eerste meting Monitoringcommissie IMVB Convenant Pensioenfondsen: implementatie loopt flink achter bij doelstellingen

De Monitoringcommissie van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de resultaten van de eerste meting gepubliceerd. Deze volgt op de nulmeting die bij aanvang van het Convenant naar buiten werd gebracht. De Stuurgroep reageert op de aanbevelingen uit deze publicatie en constateert dat de implementatie flink achterblijft bij de doelstellingen.

In het Convenant hebben deelnemende pensioenfondsen, de overheid, vakbonden en ngo’s afspraken met elkaar gemaakt over het verankeren van de OESO-richtlijnen en United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) in het beleid en over de praktijk van pensioenfondsen. De ruim 80 deelnemende pensioenfondsen, samen goed voor zo’n 90 procent van het totaal door pensioenfondsen beheerd vermogen, hebben de meting ingevuld, evenals de overige betrokken partijen.

De Stuurgroep concludeert op basis van het Monitoringrapport dat terwijl de eerste stappen zijn gezet, de implementatie van het Convenant voor alle hoofdindicatoren achterblijft bij de doelstellingen. Het is daarom voor de Stuurgroep duidelijk dat er nog veel werk nodig is om de gemaakte afspraken waar te maken. De implementatie vergt in de toekomst bij Deelnemende Pensioenfondsen (nog) meer bestuurlijke aandacht, en waar mogelijk meer tijd en middelen. Met deze extra inspanning acht de Stuurgroep de volledige implementatie van het Convenant nog steeds haalbaar. Het Monitoringrapport bevat tal van aanbevelingen waar de Stuurgroep opvolging aan zal geven door acties te formuleren en die in de verschillende werkgroepen onder het Convenant te beleggen. De Partijen zijn onverminderd gecommitteerd om een succes te maken van het Convenant en zien de te maken inhaalslag met vertrouwen tegemoet.

Downloads (pdf):

Foto: Geldbomen © Shutterstock

Share Button