Elf Nederlandse banken ontvangen brandbrief NGO’s om investeringen in biomassaverbranding te staken

Comite Schone Lucht, Mobilisation for the Environment (MOB) en Leefmilieu hebben middels een brandbrief elf Nederlandse banken nadrukkelijk gevraagd om hun investeringen in biomassacentrales en kolencentrales die houtpellets verbranden per onmiddellijk te stoppen. De brief is aan de CEO`s van de volgende banken gestuurd: ABN AMRO, Aegon, ASN Bank, ASR Nederland, Bank Nederlandse Gemeenten, Deutsche Bank Nederland, ING Groep, Nationale Nederlanden Investment, Rabobank Nederland, SNS Bank en Triodos Bank. Nederlandse banken dienen, volgens de NGO’s, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en daarin het voorbeeld te geven. Als Nederland de klimaat- en biodiversiteitscrisis serieus neemt, dan moeten banken hier een serieuze en leidinggevende rol innemen en hun investeringsbeleid rigoureus omgooien.

Investeringsbeleid van banken dienen hierbij in te zetten op zowel energiebesparing als opwekking van échte hernieuwbare energie zoals zon, wind, bodemwarmte en aquathermie. Niet op vormen die de klimaat- en biodiversiteitscrisis verergeren, zoals biomassaverbranding. Banken moeten dit in hun investeringsbeleid eenduidig aangeven.

Fenna Swart, voorzitter van Comite Schone Lucht: “Deze vorm van gesubsidieerde houtverbranding voor energie is verre van duurzaam en brengt ons van de regen in de drup. Het opstoken van hout is extreem luchtvervuilend en verergert de huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis door massale roofbouw van natuurgebieden en systematische kaalkap van bossen in binnen- en buitenland.”

Maarten Visschers van Leefmilieu: “De negatieve aandacht schaadt het imago van Nederland op mondiaal niveau. Óók het imago van de Nederlandse bankensector.

Johan Vollenbroek van MOB: “In Nederland zijn thans vele initiatieven gaande, gericht op het opwekken van energie (elektriciteit en warmte) door houtverbranding. Nederland heeft hiermee de verkeerde afslag genomen. Het protest tegen houtverbranding in zowel de samenleving als de wetenschap in binnen- en buitenland is sterk toegenomen en het draagvlak is tot nul gedaald.”

Biomassavrij geld sparen en lenen

De drie milieuorganisaties hebben de banken ook gevraagd om informatie te verstrekken. Maarten Visschers van Leefmilieu: “We hebben hen gevraagd om het huidige investeringsbeleid in de sector van de biomassaverbranding transparant te maken. In welke kolencentrales met houtstook en biomassacentrales wordt geïnvesteerd? Daarnaast hebben we hen gevraagd of ze bereid zijn (indien zij in deze sector investeren) om per direct hun investeringen in de sector van de biomassaverbranding te beëindigen en af te zien van nieuwe investeringen. Wij zullen aan het grote publiek een overzicht geven bij welke bank zij hun geld biomassavrij kunnen sparen of een biomassavrije lening met gerust hart kunnen afsluiten.”

Share Button