Carol Gribnau nieuwe directeur Stichting DOEN

Bron
Stichting DOEN

Partner

Carol Gribnau (55 jaar) is de nieuwe directeur van Stichting DOEN en vormt samen met Idriss Nor, directeur Participaties, de tweekoppige directie van Stichting DOEN. Gribnau – afkomstig van ontwikkelingsorganisatie Hivos – zal zich voornamelijk bezighouden met de groene, sociale en creatieve programma’s die Stichting DOEN met subsidies en leningen financiert.

Gribnau werkte de afgelopen dertien jaar bij Hivos, waar ze onder andere leidinggaf aan het wereldwijde ‘Green Society Program’. Een van de belangrijkste vraagstukken waar ze zich mee bezighield was de transitie naar eerlijke en duurzame energie- en voedselsystemen wereldwijd. “Carol heeft brede internationale ervaring op veel terreinen waar Stichting DOEN actief is”, zegt Idriss Nor van Stichting DOEN. “Ze woonde onder meer in Mali en Nepal en is gewend om vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken te kijken die ook in Nederland spelen.”

Groen en sociaal

Gribnau is trots op haar nieuwe aanstelling en benadrukt de belangrijke rol die Stichting DOEN de afgelopen decennia heeft gespeeld als het gaat om het ondersteunen van de echte vernieuwers, de voorlopers. “Het ondernemende, de flexibiliteit en de verschillende vormen van financiering die DOEN biedt, spreken me erg aan. De breedte van het werkterrein van Stichting DOEN (groen, sociaal en creatief) is heel bijzonder. Het is indrukwekkend om te zien hoe binnen twee weken na het uitbreken van de coronacrisis een ondersteuningsfaciliteit in het leven werd geroepen om ervoor te zorgen dat de impact van bestaande partners overeind blijft. Dat is knap, zeker als je dat vergelijkt met veel andere financiers. En al die tijd is het loket opengebleven voor nieuwe aanvragers.”

Volgens Gribnau kan en moet de huidige economische crisis als gevolg van de pandemie veel slimmer worden aangepakt. “Deze crisis vindt zijn oorzaak in de manier waarop wij met onze planeet omgaan, en vergroot bestaande ongelijkheid in de samenleving. Ik mis de discussie in Nederland over hoe we beiden kunnen aanpakken en werken aan een inclusief en groen herstel. Wat voor soort bedrijven zijn bijvoorbeeld na de pandemie van cruciaal belang en hoe kan de creatieve sector daarbij helpen om te komen tot nieuwe oplossingen? Dat is echt een gemiste kans.”Gribnau wijst verder op de manier waarop de steunmaatregelen worden ingezet. “Veel is gericht op de korte termijn en de ‘oude wereld’, zoals ik dat noem. Willen we de negatieve impact op de wereld verminderen of de positieve impact vermeerderen, zodat de wereld er écht op vooruit gaat?”

Duurzame en sociale transitie

Gribnau pleit in haar rol als directeur van Stichting DOEN bovendien voor een koppeling tussen sociale ongelijkheid en duurzaamheid, waar de overheid nu nog te weinig aandacht voor heeft. “De duurzame transitie moet slimmer worden aangepakt, zodat iedereen mee kan doen en het echt van de massa wordt. Mensen met een lager inkomen moeten ook worden meegenomen in de transitie. Het is niet verwonderlijk dat je weerstand creëert op het moment dat duurzaamheid alleen iets voor de rijken is.”

Stichting DOEN: Aanjager van voorlopers

Stichting DOEN gelooft in een groene, sociale en creatieve samenleving. DOEN ondersteunt vernieuwende initiatieven van voorlopers en geeft deze een vliegende start. Zo kunnen zij anderen inspireren en laten zien dat verandering mogelijk is. DOEN is opgericht door de Nationale Postcode Loterij om vernieuwende initiatieven te steunen en ontvangt hier jaarlijks een bijdrage voor vanuit de Postcode Loterij, VriendenLoterij en BankGiro Loterij.

Share Button