Barbara Baarsma benoemd tot CEO Rabo Carbon Bank

Bron
Rabobank

Per 1 maart a.s. start Barbara Baarsma als CEO van Rabo Carbon Bank. Dit is een nieuw bedrijfsonderdeel dat werkt aan proposities waardoor klanten op termijn niet alleen voor financiële transacties maar ook voor het kopen en verkopen van CO2-credits bij de bank terecht kunnen. De Rabo Carbon Bank ontwikkelt samen met boeren projecten voor CO2-opslag in bomen en de bodem en bemiddelt tussen partijen die CO2 opslaan en bedrijven die hun uitstoot willen terugbrengen of compenseren. Onder leiding van Baarsma gaat Rabobank dit initiatief versnellen en uitbouwen.

Rabobank heeft haar eerste product van de Carbon Bank 29 januari jl. gelanceerd: een boslandbouwinitiatief in Afrikaanse landen. Dit richt zich op boomaanplant door 15 miljoen kleine boeren, goed voor jaarlijkse CO2-opslag vanaf 2025 van zo’n 150 MtCO2-eq (ongeveer 0,5% van de jaarlijkse wereldwijde emissie). Deze boeren verkopen de units van gebonden koolstof aan bedrijven, die daarmee hun uitstoot kunnen compenseren. Deze CO2-opslag biedt de boeren niet alleen een nieuwe inkomstenbron, ook verbetert hun landbouwgrond door de bomen en generen ze extra inkomsten door bijvoorbeeld fruitoogst.

Niet geld maar koolstof als valuta

“Monetaire waardering van milieu goederen heeft mij als econoom altijd al geboeid. Mijn proefschrift destijds ging erover en ook daarna heb ik onderzoek gedaan naar hoe goederen, die op de markt niet geprijsd worden, van een prijskaartje voorzien kunnen worden,” zegt Barbara Baarsma. “Bij de Rabo Carbon Bank draait het daar ook om. Het is een bank waarbij niet geld maar koolstof de valuta is. Het is fantastisch dat ik dit als bankier van Rabobank mag gaan doen.”

Bijdragen aan klimaat neutrale economie & toekomstbestendig voedselsysteem

“Ik voel me als bankier dienaar van de reële economie. Met de Rabo Carbon Bank realiseren we een nieuw verdienmodel voor de bank waarmee we de beweging naar een klimaat neutrale economie willen versnellen én een toekomstbestendig voedselsysteem stimuleren. Dat is een uitgelezen kans voor onze coöperatieve bank. We zijn actief in de hele waardeketen. Niet alleen hebben we een wereldwijd netwerk in Food & Agri sectoren, ook bedienen we de grote spelers in de markt die aan de slag willen met hun CO2-uitstoot. We werken met hen samen aan het verminderen van hun uitstoot én bieden hen met de Carbon Bank gevalideerde mogelijkheden voor CO2-opslag,” aldus Barbara Baarsma.

Carbon banking aanjagen en versterken

“Om de klimaatdoelen van Parijs te behalen is het essentieel dat bedrijven verduurzamen en hun CO2-uitstoot terugbrengen tot nul,” stelt Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank. “Ieder heeft daarin zijn rol te nemen. Rabobank doet dat onder andere door in te zetten op carbon banking. Dankzij de gedrevenheid en kunde van Barbara kunnen we deze nieuwe ontwikkeling binnen de bank aanjagen en versterken.”

Berry Marttin, lid van de groepsdirectie en verantwoordelijk voor Wholesale & Rural: “Ik ben blij dat we Barbara aan boord hebben. We gaan de komende tijd de Rabo Carbon Bank verder inrichten en uitbreiden met diverse projecten en initiatieven. Uiteindelijk willen we de hele waardeketen betrekken bij deze beweging.”

Sinds 1 januari 2019 werkte Baarsma als directievoorzitter van Rabobank Amsterdam. Het proces voor het vinden van een opvolger voor deze functie is gestart.

Share Button