BlackRock eist klimaatgerichte doelstellingen en transparantie van bestuurders

Bron
BlackRock

BlackRock Investment Stewardship publiceert vandaag de beschouwing Climate risk and the transition to a low carbon economy. Hierin wordt dieper ingegaan op hoe BlackRock omgaat met klimaatrisico’s en -kansen en de transitie naar een netto-nul economie.

In het nieuwe rapport vertelt BlackRock wat dat specifiek betekent voor bedrijven, bestuurders en managementteams.

  • Bedrijven moeten hun scope 1- en scope 2-uitstoot en de daarbij behorende BKG-reductiedoelstellingen bekendmaken. Ondernemingen in CO2-intensieve sectoren moeten ook hun scope 3-uitstoot rapporteren.
  • Bedrijven moeten harde doelstellingen vaststellen voor de korte, middellange en lange termijn. Bedrijven die veel CO2 uitstoten moeten bovendien laten zien hoe ze denken om te gaan met emissies in hun waardeketen en welke kansen ze benutten om gebruik te maken van en bij te dragen aan een alternatieve energie-infrastructuur.
  • BlackRock schuwt niet om tegen bestuurders te stemmen die geen geloofwaardig beleid maken ten aanzien van klimaatrisico’s. Ook is het mogelijk dat BlackRock voorstellen van aandeelhouders steunt die gericht zijn op het dichten van bedrijfslacunes op het gebied van energietransitie en het beheersen van klimaatrisico’s.

BlackRock deed in deze context het afgelopen jaar onder andere al het volgende:

  • In 2020 stemde BlackRock tegen het management van 69 CO2-intensieve bedrijven, waaronder tegen de herverkiezing van 64 bestuurders. 191 bedrijven worden door BlackRock extra goed in de gaten gehouden.
  • In 2021 wordt de focus op het aantal bedrijven dat veel CO2 uitstoot uitgebreid naar 1000. Deze bedrijven zijn samen goed voor meer dan 90% van de scope 1- en scope 2-uitstoot.
  • In de 2021 Stewardship Expectations benadrukte BlackRock dat het steunen van aandeelhoudersvoorstellen met betrekking tot duurzaamheid een steeds belangrijkere rol in de stewardship zal spelen.
Share Button