Europese toezichthouders publiceren gezamenlijke lijn over toepassing SFDR

Bron
AFM

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is vanaf woensdag 10 maart 2021 van toepassing. De drie Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA/ETA’s) publiceerden op 25 februari 2021 een gezamenlijke verklaring over een consistente toepassing van het nationale toezicht op de SFDR.

In de verklaring adviseren de drie ETA’s om in de tussenperiode tussen de toepassing van SFDR en de toepassing van de regulerende technische standaarden (RTS) op een latere datum (waarschijnlijk 1 januari 2022) de concept-RTS als referentie te gebruiken.

De AFM vindt het belangrijk dat er een gezamenlijke Europese lijn gevolgd wordt en onderschrijft deze verklaring.

Handvatten

Financiëlemarktdeelnemers en financieel adviseurs zijn vanaf 10 maart 2021 verplicht om de meeste SFDR vereisten over duurzaamheidstransparantie toe te passen. Op 20 oktober 2020 is door de Europese Commissie bekend gemaakt dat de toepassing van de RTS wordt uitgesteld tot een latere datum. De ETA’s hebben in de concept-RTS voorgesteld dat de toepassingsdatum van deze RTS 1 januari 2022 moet zijn.

In een bijlage bij de verklaring bieden de ETA’s handvatten over per wanneer enkele specifieke bepalingen van de SFDR van toepassing zullen zijn. Waaronder de toepassing van de transparantieverplichtingen op het gebied van de belangrijkste negatieve gevolgen van het beleggingsbeleid op duurzaamheid op entiteitsniveau, en de periodieke rapportage over financiële producten.

Daarnaast bevat de bijlage een samenvattende tabel met de relevante toepassingsdata van de SFDR, de taxonomieverordening en de bijbehorende RTS.

Vervolgstappen

De Europese Commissie moet de concept RTS binnen 3 maanden na publicatie goedkeuren. Mits het Europees Parlement en de Europese Raad geen bezwaar maken zullen de RTS door de Commissie worden goedgekeurd door middel van een zogeheten gedelegeerde verordening.

De ETA’s zullen daarnaast in maart 2021 een consultatiedocument publiceren over taxonomiegerelateerde productinformatie in het kader van de taxonomieverordening, waarin de bevoegdheden in artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 6, en artikel 11, lid 5, van de SFDR worden gewijzigd.

Share Button