Neste publiceert Green Finance Framework

Bron
Neste

Neste heeft een raamwerk voor groene financiering opgezet, het Green Finance Framework. Daarmee integreert het bedrijf haar duurzaamheidsambities verder in haar financiering.  Het Green Finance Framework is opgezet ter ondersteuning van financiering of herfinanciering van specifieke activa en projecten. Dit betreft investeringen in het ontwikkelen, exploiteren, onderhouden en uitbreiden van onze hernieuwbare en circulaire oplossingen, met als doel het wereldwijd beperken van klimaatverandering door het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De milieudoelen waarvoor de financieringsmiddelen worden gebruikt, hebben betrekking op het terugdringen van koolstofuitstoot door het uitbreiden en ontwikkelen van Neste’s productiecapaciteit voor hernieuwbare producten. Deze hernieuwbare producten bieden een duurzamer en direct toepasbaar alternatief (‘drop-in’) voor fossiele brandstoffen en aanverwante producten.

“We hebben twee belangrijke klimaatdoelen gesteld. We streven ernaar onze klanten te helpen hun broeikasgasuitstoot uiterlijk 2030 terug te dringen met ten minste 20 miljoen ton CO2-equivalent per jaar via onze hernieuwbare en circulaire oplossingen (doel 1). Daarnaast streven we ernaar uiterlijk 2035 koolstof-neutraal te produceren (doel 2). Een ander voorbeeld van onze toewijding aan deze doelen, naast het Green Finance Framework, is de doorlopende kredietfaciliteit ter waarde van EUR 1,2 miljard die in december 2019 werd ondertekend. Daarin wordt de marge aangepast op basis van Neste’s vorderingen in het bereiken van haar doel met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen,” aldus Mika Rydman, Vice President en Group Treasurer van Neste.

Al ruim tien jaar heeft Neste haar volume aan hernieuwbare producten geleidelijk verhoogd. Op dit moment heeft het bedrijf de capaciteit om op jaarbasis 3,2 miljoen ton hernieuwbare producten te produceren in haar raffinaderijen in Singapore, Rotterdam (Nederland) en Porvoo (Finland). Om toekomstige groei veilig te stellen, breidt Neste haar wereldwijde grondstof- en productieplatform voor hernieuwbare producten uit. Met de huidige uitbreiding in Singapore vergroot Neste de totale wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare producten tot 4,5 miljoen ton/jaar in 2023.

Nordea adviseerde bij het opzetten van het Green Finance Framework. CICERO Shades of Green, experts in de evaluatie van groene financieringen, had een rol met het verstrekken van een onafhankelijke second opinion.

Share Button