Invest-NL investeert in Dott

Invest-NL ondersteunt micromobiliteit door te investeren in Dott. Met deze investering wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van CO2 en stikstof uitstoot door alternatieve mobiliteit te bieden voor korte autoritten in steden.

Het in Amsterdam gevestigde Dott ontwerpt en onderhoudt elektrische voertuigen (e-scooters en e-bikes) voor gedeeld gebruik in stedelijke gebieden. Vanaf de oprichting in 2018 richt het bedrijf zich op duurzame, elektrische micromobiliteit in de strijd tegen luchtvervuiling en CO2 uitstoot.

Invest-NL investeert als onderdeel van een aandelenronde van in totaal € 71 miljoen. Naast Invest-NL zijn ook andere investeerders bij de transactie betrokken, waaronder EQT Ventures, Prosus Ventures, Sofina, Estari, Quadia, Aberdeen Standard Investments, Expon Capital, Felix Capital, FJ Labs, McRock Capital en diverse angel investors.

Met deze financieringsronde kan Dott duurzame internationale groei mogelijk maken die is gebaseerd op een transparante publiek – private samenwerking en het ontwikkelen van digitale oplossingen dat naadloze multimodaliteit mogelijk maakt voor stedelijke gebieden. Samen met een aantal investeerders heeft Invest-NL ervoor gezorgd dat een ‘Sustainability Board’ is opgericht die verdere verduurzamingsactiviteiten van de onderneming zal waarborgen.

De investering in Dott sluit goed aan bij de focus op duurzame en innovatieve bedrijven die leidend is in de investeringsstrategie van Invest-NL.

Leo Holwerda (directeur Capital bij Invest-NL): “Met onze investering in Dott versterken we de rol die Nederland speelt als kenniscentrum voor Micromobility in de wereld. Dott heeft haar hoofdkantoor en R&D centrum in Amsterdam en hiermee groeit de hoogwaardige werkgelegenheid in ons land. Daarnaast dragen we bij aan Dott’s internationale positie en ondersteunen we Europese steden om verder te verduurzamen.”

“In de eerste jaren van ons bestaan hebben we laten zien dat we in staat zijn tot het bieden van uitstekende gebruikersvriendelijke mobiliteitsservice, goed voor mens en milieu,” aldus Henri Moissinac, medeoprichter van Dott, “door deze investering kunnen we nog meer steden ondersteunen met duurzame mobiliteitsopties voor hun inwoners en bezoekers.”

Share Button