Waterschappen willen een klimaatneutraal pensioen

Ruim 1400 medewerkers van de 21 waterschappen in ons land hebben een petitie ondertekend voor een klimaatneutraal pensioen. Deze petitie is vandaag, 26 april, aangeboden door Hans Schouffoer, pensioendeelnemer, werkend bij waterschap Hollandse Delta) aan Menno Snel (bestuurslid ABP namens werkgevers en voorzitter van de beleggingscommissie).

Een grote groep bezorgde collega’s van vele waterschappen zijn samen een actie gestart om ABP te bewegen niet te investeren in fossiele industrie zoals gas, olie en kolen. Dit naar goed voorbeeld van de actie van de ambtenaren van gemeente Amsterdam. De wens is dat ABP stopt met het beleggen in een vervuilende industrie met een grote impact op waterkwaliteit, waterkwantiteit en de kwaliteit van leven van huidige en toekomstige generaties. Een wens die snel gedeeld en overgenomen is door vele waterschappers.

Ondertussen zijn al veel meer organisaties actief geworden, w.o. de Universiteit van Maastricht, de Wageningen Universiteit, Hogeschool van Utrecht en de TU Delft.

Stop met fossiel en investeer in schone techniek!

Van het totale vermogen van 493 miljard euro zou 17,4 miljard worden geïnvesteerd in fossiele brandstoffen. De ambtenaren bij de waterschappen roepen pensioenfonds ABP op om de €17,4 miljard te investeren in fondsen die zich inzetten voor een duurzame transitie.

“Mijn ABP kan het verschil maken”

Als gezamenlijke waterschappen met ondersteuning van de innovatiekracht van de koepelorganisatie, de Unie van waterschappen, wekken de waterschappen nu al ruim 40 % van de energie die we gebruiken zelf duurzaam op. “Als waterschap zetten we alle zeilen bij om meer circulair met het milieu om te gaan,” aldus Maarten van Schijndel, adviseur watersystemen van Waterschap de Dommel. “Eenzelfde houding verwacht ik ook van onze pensioenverstrekker.” Arjan van den Hoogen, sr. adviseur duurzaamheid bij Wetterskip Fryslan, beaamt dit: “We investeren als waterschappen in het opwekken van duurzame energie en circulair materiaalgebruik, juist om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan en niet om deze in stand te houden. Dweilen doe je immers met de kraan dicht.” Datascientist Kelly Nijhuis van Waterschap Vallei en Veluwe vindt dat het ABP meer naar de toekomst moet kijken en “daar horen fossiele brandstoffen niet (meer) bij. Hoe zuur is het te weten dat de fossiele industrie in veel gevallen het water enorm vervuilt. En hoe mooi zou het zijn als mijn ABP het verschil gaat maken door niet meer te investeren in fossiele brandstof gedreven bedrijven, maar gaat investeren in schone energieopwekking. Dat is winst voor iedereen.

Samen werken aan een duurzame samenleving

De waterschappen ondervinden dagelijks de gevolgen van klimaatverandering in hun werkzaamheden. De waterschappen besteden dagelijks veel tijd, geld en capaciteit aan de gevolgen van klimaatverandering door te werken aan hogere dijken, grotere gemalen, bestrijden van exoten. Dat kost de Nederlandse burgers miljarden euro’s. De waterschappen voeren een actief energie- en grondstoffenbeleid om bij te dragen aan een duurzame samenleving.

De bezorgde waterschappers willen daarom dat ook het ABP urgenter werk maakt van het verduurzamen van de beleggingsportefeuille: fossielvrij, eerlijk, zonder roofbouw op mens en aarde.

De overhandiging is d.m.v. een livestream opgenomen en terug te zien op: https://youtu.be/yhaAHqA59HU

Share Button