Individuele beleggers vragen om ESG-gegevens waarop ze kunnen vertrouwen

Bron
Workiva

Workiva Inc. heeft vandaag de bevindingen gepubliceerd van een enquête onder individuele beleggers. Daaruit blijkt dat ongeveer 70% van de respondenten van mening is dat organisaties de verantwoordelijkheid hebben om ESG-prestaties aan beleggers te tonen, waarbij de Gen Z- en jongere Millennial-beleggers (18-34 jaar oud) de meest veeleisende zijn op het gebied van ESG-referenties. Uit het onderzoek bleek dat transparantie rond ESG-onthullingen een integraal onderdeel wordt van beleggersbeslissingen, en bedrijven zullen ongetwijfeld een grotere druk van beleggers ervaren om over hun voortgang te kunnen rapporteren.

“Onze onderzoeksresultaten vormen een krachtige motivatie voor organisaties om serieus te kijken naar de manier waarop ze ESG- en andere niet-financiële gegevens rapporteren,” aldus Julie Iskow, Chief Operating Officer van Workiva. “Wij geloven dat er een echt concurrentievoordeel schuilt in het aantrekken van moderne beleggers die zijn toegewijd aan bedrijfstransparantie.”

Belangrijkste enquêtetrends:

Jongere beleggers weten wat ze willen. Het bewustzijn rond ESG is vooral hoog onder de jongere generatie: 84% is zich bewust van ESG, en van deze groep zegt bijna twee derde (64%) er veel van te weten.

  • ESG-bewustzijn bleek het meest aanwezig in Duitsland: 93% van de beleggers jonger dan 34 jaar merkte op dat ze al op de hoogte waren van ESG in beleggingen.
  • In de Verenigde Staten geeft 65% van Gen Z en Millennials aan dat ESG in bedrijven het afgelopen jaar belangrijker is geworden en als gevolg van klimaatverandering steeds belangrijker zal worden (69%).
  • Daarnaast wil 72% van de 18-34-jarigen, met de sterkste uiting daarvan in de VS, weten of een bedrijf hun sociale en morele overtuigingen waarmaakt voordat ze investeren.

Moeilijkheden om gegevens te vertrouwen. Op de vraag of ze het moeilijk vonden om te vertrouwen op wat bedrijven vertellen over wat ze doen voor het milieu en de samenleving, was slechts 15% van de respondenten het daar niet mee eens.

  • Bovendien gaf meer dan 60% van de respondenten in alle regio’s aan dat ze het moeilijk vinden om te beoordelen of bedrijven het juiste doen op het gebied van milieu en maatschappij.

Data zijn de sleutel. Meer dan een derde van de enquêterespondenten (43%) in alle markten gaf aan dat ze ESG-prestaties meer vertrouwen als ze worden gerapporteerd aan de hand van cijfers en gegevens dan met kwalitatieve beschrijvingen – dit steeg tot 54% voor 18-34-jarigen.

  • 72% van de individuele beleggers is van mening dat bedrijven het voor hen gemakkelijker moeten maken om ESG-inspanningen aan de hand van gegevens te beoordelen.
  • Meer dan de helft van alle ondervraagde individuele beleggers gaf aan dat ze eerder geneigd zouden zijn om te investeren in een bedrijf dat zijn ESG-prestaties laat zien. Dit sentiment steeg tot 60% voor Gen Z- en Millennial-beleggers in alle regio’s.

Deze enquête onder individuele beleggers volgt op de hielen van het feit dat grote institutionele beleggers en vermogensbeheerders de voordelen van de integratie van ESG-maatstaven als sleutelfactor bij het opbouwen van hun beleggingsportfolio’s prezen, evenals trends in nieuwe regelgeving die niet-financiële rapportage vereist.

“Het onderzoek geeft aan dat beleggers winstgroei, diepere gegevenstransparantie en vooruitgang willen zien op alle gebieden van ESG. Dit vereist een technologische oplossing die nauwkeurigheid kan leveren en het complexe proces van het verzamelen en rapporteren van niet-financiële gegevens kan vereenvoudigen; Workiva zorgt voor een revolutie in de manier waarop bedrijven ESG-rapportage benaderen met een oplossing die precies dat doet,” voegde Iskow toe.

Het cloudgebaseerde platform van Workiva creëert een verbonden en gecontroleerd ecosysteem dat de integratie van financiële en niet-financiële informatie stroomlijnt. ESG- en financiële teams kunnen gegevens verzamelen, samenstellen en rapporteren op één beveiligd platform, waardoor bedrijven gelijke tred kunnen houden met de snel groeiende vraag naar betrouwbare, transparante gegevens en bewijs van toekomstgerichte bedrijfsdoelen op het gebied van ESG.

Bekijk de resultaten van de ESG-enquête

Download de infographic (pdf)

Share Button