Oprichting Invest International kan van start na akkoord Eerste kamer

Bron
VNO-NCW

‘Een belangrijke doorbraak waar we lang voor hebben gepleit’. Zo typeren VNO-NCW en MKB-Nederland de instemming van de Eerste kamer eerder deze week met de oprichting van ‘Invest International’, een nieuwe publieke bank die Nederlandse bedrijven gaat helpen om projecten in het buitenland te ontwikkelen én te financieren. Dit helpt landen ook bij het waarmaken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (de SDG’s) omdat Nederlandse bedrijven en goede kwaliteit leveren en veel aandacht geven aan zaken als duurzaamheid.

Nederland ontbeerde zo’n instelling

Nederland was één van de weinige landen die niet zo’n soort instelling had, terwijl de concurrentie op veel groeimarkten in Azië, Afrika en Zuid-Amerika steeds feller wordt, veelal ook met overheidsinmenging. Daarnaast speelde mee dat sinds de financiële crisis Nederlandse banken wereldwijd minder actief zijn geworden en minder makkelijk (kleinere) internationale projecten -zoals infrastructuurprojecten of de export van belangrijke kapitaalgoederen- kunnen financieren.

Exportkansen

Door het gemis van een dergelijke instelling kwamen voor Nederland belangrijke sectoren als de chemie, water, maakindustrie en voeding regelmatig op achterstand te staan in andere landen ten opzichte van concurrenten. Ook de landen in kwestie liepen zo kansen mis doordat Nederlandse bedrijven vaak goed kunnen helpen bij het waarmaken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (de SDG’s) en goede kwaliteit leveren en veel aandacht geven aan zaken als duurzaamheid.

Toegang tot EIB, EBRD en Wereldbank

Volgens de ondernemingsorganisaties is het cruciaal dat Invest International ook goede toegang krijgt tot internationale financieringsstromen als die van de EIB, de EBRD en de Wereldbank. ‘Juist het denken in mogelijkheden en de combinatie van nationaal en internationaal geld, van privaat geld en publiek maakt veel meer mogelijk.’

Vliegende start

‘Wij hebben er vertrouwen in dat Invest International onze bedrijven adequate en concurrerende exportfinanciering gaat bieden zodat het internationale speelveld een beetje gelijker wordt. We wensen Invest international een vliegende start, want verdergaande internationalisering is van groot belang voor onze toekomstige brede welvaart’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Share Button