Duurzaam beleggen gestimuleerd door regels EU

Met een pakket nieuwe regels wil de Europese Unie duurzame beleggingen, die een bijdrage leveren aan een beter milieu, stimuleren. Het pakket aan regels, dat bekendstaat als het Sustainable Finance Action Plan, verandert het beleggingslandschap door meer transparantie toe te voegen. De regelgeving is in het leven geroepen om te kunnen classificeren hoe duurzaam een beleggingsfonds in werkelijkheid is.

Stimulering duurzaam beleggen

De beleggingswereld is een biljoenenindustrie en heeft altijd al te maken gehad met regelgeving. Dit om normen in stand te houden en beleggers te beschermen. Regelgeving die meer gericht is op de stimulering van duurzaam beleggen is wel nieuw. Het Sustainable Finance Action Plan (SFAP) van de Europese Unie is voornamelijk bedoeld ter realisatie van de Europese Green Deal en het Akkoord van Parijs. Dit gebeurt door nieuwe regelgeving, waaronder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze regels maken duidelijk wat duurzame beleggingsfondsen zijn. Vermogensbeheerders worden verplicht om over hun positieve en negatieve impact te rapporteren onder de Taxonomy Regulation. Het kan zijn dat duidelijk wordt dat het duurzame fonds waar jij in investeert, toch niet zo duurzaam is als je dacht. Je kunt er dan voor kiezen om in een ander product te gaan beleggen. Dit werkt wat anders dan bijvoorbeeld een lening oversluiten, dus vraag je financieel adviseur om advies.

Doel Sustainable Finance Action Plan

Het Sustainable Finance Action Plan heeft drie doelen. Allereerst is het de bedoeling dat kapitaal richting duurzame beleggingen stroomt, weg van schadelijke sectoren zoals fossiele brandstoffen. Ten tweede moet het plan helpen bij het beheren van financiële risico’s die zijn ontstaan door de uitputting van hulpbronnen, klimaatverandering en aantasting van het milieu. Tenslotte draagt het Sustainable Finance Action Plan bij aan transparantie en langetermijndenken in de financiële wereld. Uit cijfers van het Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) blijkt dat de duurzame sector in 2020 is gegroeid tot US $35,3 biljoen. Er is een transitie waarneembaar naar meer duurzame investeringen, met een bredere kijk dan alleen financieel rendement op de korte en middellange termijn.

Duurzaamheidsprofiel inzichtelijker

Dankzij het Sustainable Finance Action Plan wordt het duurzaamheidsprofiel van diverse fondsen begrijpelijker en makkelijker te vergelijken voor beleggers. Dit maakt het eenvoudiger om een duurzame keuze te maken. De fondsen moeten in het beleggingsproces gebruikmaken van bepaalde maatstaven voor milieu, maatschappij en governance. De nadruk komt hierdoor veel sterker te liggen op openheid. Zo zijn er onder andere nieuwe regels met betrekking tot het vaststellen van schadelijke impact van bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. De Europese regelgeving heeft een zeer breed bereik. Zo geldt het onder andere voor vermogensbeheerders, banken, pensioenfondsen en verzekeraars.

 

Share Button