APG start samenwerking met SkyNRG voor duurzame vliegtuigbrandstof

Bron
APG

APG is vandaag het jongste lid van SkyNRG Board Now-programma geworden, waarin de Nederlandse pensioenuitvoerder zich verbindt tot een 10-jarig partnerschap voor duurzame vliegtuigbrandstof (SAF).

Door het partnerschap zal het bedrijf de uitstoot van zakenreizen terugdringen en bijdragen aan de ontwikkeling van de markt voor duurzame vliegtuigbrandstof. APG is een van de eerste pensioenuitvoerders die dergelijke toezeggingen doet op het gebied van duurzame vliegtuigbrandstof in Europa, en de eerste vermogensbeheerder die toetreedt tot Board Now.

De duurzaamheidsambities van APG zijn de afgelopen jaren aangescherpt met haar missie om een actieve rol te spelen in de duurzaamheidstransitie van Nederland, met een duurzaamheidsstrategie die zich richt op verantwoord beleggen, duurzame en inclusieve bedrijfsvoering, en het bijdragen aan een financieel fittere samenleving.

In lijn met die duurzaamheidsstrategie zijn de duurzaamheidsambities van het bedrijf nu uitgekristalliseerd in een 10-jarig partnerschap met het Board Now-programma van SkyNRG, dat bedrijven in staat stelt verder te gaan dan compensatie en hun voetafdruk voor zakenreizen binnen de luchtvaartsector met SAF te verkleinen. De uitstoot van zakenreizen vormt een belangrijk deel van de Scope 3-emissies voor bedrijven in de financiële of investeringssector. SAF speelt een sleutelrol bij het aanpakken van deze emissies, omdat het kan leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot tot 85%, afhankelijk van de gebruikte grondstof en het gebruikte technologietraject. Via dit partnerschap zal APG 500 ton per jaar uitstoten en een jaarlijkse CO2-reductie van 1600 ton realiseren om de uitstoot van hun zakenreizen aan te pakken.

Door een verbintenis op lange termijn aan te gaan met Board Now, het enige programma in zijn soort dat nieuwe productiecapaciteit voor SAF mogelijk maakt, zal APG ook de SAF-markt verder ontwikkelen door de vraag te signaleren, wat toekomstige productiecapaciteit kan creëren.

“Dit sterke engagement van APG is een opmerkelijk voorbeeld van hoe op elkaar afgestemde doelstellingen tussen duurzame financiering en bedrijfsvoering solide stappen kunnen vormen in de richting van klimaatverbintenissen. We zijn ervan overtuigd dat dit inspireert tot meer klimaatactie en soortgelijke toezeggingen van andere corporates”, aldus Theye Veen, Managing Director van SkyNRG.

“Zeker als het gaat om onze niet-beursgenoteerde beleggingen, zijn er momenten dat we de lokale situatie goed moeten kennen. In deze gevallen kunnen online- of videoverbindingen essentiële informatie missen, waardoor het van vitaal belang is dat we er fysiek bij zijn. In de gevallen dat reizen noodzakelijk is, een investering die bijdraagt aan emissiereductie op grotere schaal – bosbouw, bijvoorbeeld – moet de beslissing om het vliegtuig te nemen een bewuste zijn, waarbij rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Door partner te worden in het Board Now-programma van SkyNRG gaan we een stap verder en kunnen we onze emissies in de sector aanpakken”, aldus Ronald Wuijster, lid van de raad van bestuur van APG.

APG is de eerste pensioenuitvoerder in het Board Now programma en treedt toe als een Leader met een aanzienlijke investering in SAF. Andere leden in het Leader-niveau zijn Microsoft, SkyScanner, Boston Consulting Group, Bank of America en Etraveli Group.

 

Share Button