Aardpeer, Samen voor Grond haalt 2,9 miljoen euro op voor aankoop van grond voor vijf natuurvriendelijke landbouwbedrijven

Bron
Aardpeer

Ruim 250 investeerders hebben voor 2,9 miljoen euro ingeschreven op de Samen voor Grond II obligatielening van Stichting BD Grondbeheer. Met de inleg wordt 35 ha landbouwgrond aangekocht voor de transitie naar een natuurvriendelijke voedselproductie, een gezondere bodem en meer biodiversiteitHet gaat om vijf bedrijven in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Friesland die allen een sterke binding hebben met de gemeenschap waarvoor zij op natuurvriendelijke wijze voedsel produceren.

De vijf initiatieven voldoen aan de criteria van Aardpeer: door middel van landbouw de kwaliteit van de bodem en biodiversiteit elk jaar verbeteren.

Het betreft:

  • Tuinderij de Bosmantel in Andijk (4 ha, Noord-Holland),
  • Herenboerderij aan den Drecht in Leimuiden (23 ha, Zuid-Holland),
  • Duurzaamheidscentrum De Kleine Aarde in Boxtel (2 ha, Noord-Brabant),
  • Fruittuin Fruitweelde in Ingen (4 ha, Gelderland),
  • CSA Ús Hôf in Sibrandabuorren (2 ha, Friesland).

De gronden worden tegen voorwaarden en een prijs die passend is bij een natuurvriendelijke bedrijfsvoering verpacht aan de boeren.

Dit is de tweede keer dat Aardpeer, Samen voor Grond een obligatielening uitgeeft. In totaal is er in twee rondes nu ruim 10 miljoen euro opgehaald door 950 investeerders om natuurvriendelijke landbouw door heel Nederland te realiseren.

Aardpeer, samen voor grond is begin 2021 van gestart gegaan met een eerste ronde van ‘Samen voor Grond’ obligaties, uitgegeven door Stichting BD Grondbeheer. Deze uitgifte was een groot succes. Er werd voor 7,2 miljoen euro aan obligaties uitgegeven. De eerste groep investeerders bestaat uit naast particulieren ook uit een aantal maatschappelijke organisaties zoals Vogelbescherming Nederland en Landschapsbeheer Gelderland en institutionele investeerders.

Met de Samen voor Grond II obligatielening met een looptijd van 15 jaar is hier een vervolg aan gegeven. Naast een duidelijk maatschappelijk rendement bieden de obligaties Samen voor Grond II een jaarlijkse rente van 1,3 procent. De redenen om mee te doen met de Samen voor grond obligaties zijn divers. Een investeerder uit Amsterdam zegt: “Ik wil graag boeren steunen die het roer omgooien en duurzaam met hun grond en producten omgaan.” Een deel van de investeerders heeft ook specifiek één van de initiatieven als reden voor aankoop van obligaties genoemd, wat laat zien dat er een grote mate van betrokkenheid van de gemeenschap is rondom deze boerderijen.

Nu de tweede Samen voor Grond obligatie succesvol geplaatst is, onderzoekt Aardpeer, Samen voor Grond nieuwe mogelijkheden voor het aankopen van landbouwgrond voor natuurvriendelijke boeren en voedselinitiatieven.

Kees van Biert, mede-initiatiefnemer van Aardpeer en voorzitter van BD Grondbeheer ziet naast publieke financieringsinstrumenten ook kansen met maatwerk voor institutionele beleggers en vermogensbeheerfondsen.

Naast investeren is het ook mogelijk om te schenken ten behoeve van Aardpeer. Dit kan belastingvrij via Stichting BD Grondbeheer vanwege de ANBI-status van deze stichting. Met elke gift worden er vierkante meters grond vrijgekocht. De opbrengst gaat ook hier volledig naar de aankoop van landbouwgrond voor natuurvriendelijke boeren en voedselinitiatieven.

Share Button