BrightPensioen loopt voorop met publiceren duurzaamheidsverslag

Partner

BrightPensioen heeft deze week haar eerste duurzaamheidsverslag gepubliceerd. Het is daarmee de eerste financiële dienstverlener met pensioenoplossingen voor zzp’ers en moderne werkgevers, die zo’n verslag op basis van Europese regelgeving, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) uitbrengt. Het feit dat BrightPensioen al voor de verplichte rapportering (in 2023) een verslag uitbrengt, komt mede voort uit de ambitie de meest duurzame aanbieder van individueel aanvullend pensioen te zijn. Sjaak Zonneveld, directeur BrightPensioen: “Wij willen, ondanks de beperkte beschikbare data in de markt, voorloper zijn in dit inzichtelijk maken.”

BrightPensioen belegt in een duurzaam lifecycle fonds dat bestaat uit ETF’s van wereldwijd gespreide duurzame aandelen en groene obligaties (greenbonds). Uitgevers van duurzame financiële producten zijn straks vanuit de SFDR verplicht om inzicht te geven in minimaal 16 indicatoren voor duurzaamheid. Ze gaan onder andere over broeikasgassen, biodiversiteit, water, afval, sociale- en werknemerszaken. Met deze uniforme indicatoren kunnen financiële producten makkelijker vergeleken worden op duurzaamheid. En kan inzichtelijk worden gemaakt welke ongunstige effecten de beleggingen hebben op ecologisch en sociaal gebied. BrightPensioen ontdekte dat de data van veel onderliggende bedrijven waarin het via ETF’s belegt (nu nog) ontbreken of van onvoldoende kwaliteit zijn.

Zonneveld: “Omdat de data over verreweg de meeste indicatoren onvoldoende waren, hebben we ons moeten beperken tot CO2-emmisies. De CO2-emissies worden door 70% tot 90% van de bedrijven gerapporteerd binnen een ETF. Toch hebben we besloten een eerste versie van een duurzaamheidsverslag uit te brengen, vanwege het enorme belang van dit aspect.”

Inzichten

De data maakten allereerst duidelijk dat beleggingen een grote impact hebben op de CO2-uitstoot op de wereld. Daarnaast bleek dat duurzame (groene) ETF’s fors minder CO2-uitstoot genereren t.o.v. vergelijkbare ‘gewone’ (grijze) ETF’s. Zelfs minder dan de helft. En last but not least werd duidelijk dat het beleggen in greenbonds zorgt voor een substantiële vermijding van CO2-uitstoot. “Vanwege de eerdergenoemde kwaliteit van de gerapporteerde data houden we nog wel een goede slag om de arm. Maar op het eerste gezicht zien de resultaten er zeer hoopgevend uit”, aldus Zonneveld.

Share Button