Duurzaamheidsambities PME getoetst en verder aangescherpt

PME heeft grote ambities op het vlak van duurzaamheid en het tegengaan van klimaatverandering. Daarom hebben we in 2018 besloten om alle steenkoolproducenten uit onze beleggingsportefeuille te verwijderen. In 2021 zijn we een stap verder gegaan, en hebben we aangekondigd ook al onze beleggingen in fossiele olie en gasbedrijven te verkopen. De jarenlange engagement gesprekken met de fossiele sector leverden te weinig op. De energietransitie die zo broodnodig is om de klimaatdoelen van Parijs te halen, werd er niet door versneld noch versterkt. Het vrijgekomen geld, zo’n 1,2 miljard euro, wordt door PME herbelegd in duurzame energie.

Onderzoeksplatform Pointer heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar fossiele geldstromen in Nederland. Daarbij is ook gekeken naar pensioenfondsen zoals PME. Over PME concludeert Pointer dat het beleggingsbeleid strenger en ambitieuzer is in vergelijking met veel andere fondsen. Maar dat we te stellig zijn geweest in onze formulering dat we alle steenkoolproducenten en olie- en gasproducenten al hebben aangesloten. Dit bleek namelijk nog niet volledig het geval.

Hoe komt dit?

Om bedrijven uit een beleggingsportefeuille te verwijderen moet PME een sectordefinitie hanteren. Die definitie bepaalt hoe een bedrijf wordt gezien. Tot nu toe heeft PME gebruik gemaakt van veel voorkomende standaarden binnen de financiële sector en beleggingswereld. Dit zijn Bloomberg, MSCI en Sustainalytics. Zo worden steenkoolproducenten gedefinieerd als bedrijven die meer dan de helft van hun omzet uit steenkool halen. Door deze definitie te gebruiken konden enkele bedrijven door het net glippen en toch – ongewenst – in onze beleggingen voorkomen. Om dit in de toekomst te voorkomen maakt PME voortaan ook gebruik van publieke data, waaronder de Urgewald lijst. Door Urgewald als bron te gebruiken hebben we ook nog enkele kleinere fossiele olie- en gasproducenten ontdekt. Ook deze worden uit onze beleggingen verwijderd.

Wat PME gaat verder doen?

In onze reactie op de bevindingen van Pointer kunnen we kort zijn: dit had niet mogen gebeuren en hier balen we van. We waarderen het dan ook dat Pointer ons hierop gewezen heeft en nemen direct actie. Alle aan het licht gekomen producenten van steenkool, olie en gas, hoe klein de omzet uit deze productie ook is, worden zo snel als mogelijk uitgesloten. Dat betekent dat we onder andere afscheid nemen van Glencore, BHP Billiton en Hindalco.

Daarnaast hebben we besloten om voortaan publieke lijsten, waaronder de lijst van de NGO Urgewald, te gebruiken als aanvullende informatiebron. Zo krijgen we een completer beeld van de bedrijven in onze beleggingsportefeuille. Daarmee komt ons doel van een duurzame beleggingsportefeuille weer een stap dichterbij.

Share Button