Duurzaamheid verankeren: de juiste mensen op de juiste plekken

Een duurzame bedrijfsvoering is tegenwoordig geen keuze meer, het is een noodzaak geworden. Maar veel bedrijven hebben te maken met ingesleten patronen, die moeten worden doorbroken. Daarbij helpt het als iemand met een neutrale blik naar de situatie kan kijken. Echter, voor veel organisaties is het lastig om daadkrachtige leiders te vinden die deze handschoen kunnen en willen oppakken. Het is vissen in een steeds kleinere vijver, door de krapte op de arbeidsmarkt.

Zoekopdrachten worden anders geformuleerd

De wereld is in rap tempo aan het veranderen. Enerzijds worden grote stappen gezet op technologisch gebied, anderzijds is het diezelfde technologie die ons in zekere zin de das omdoet. Het roer moet om, zodat toekomstige generaties ook nog een mooie tijd op deze planeet kunnen beleven. Duurzaamheid staat tegenwoordig in alles centraal en dat is niet zonder reden. De consultants van Maes & Lunau zien dit terug aan de wijze waarop opdrachtgevers hun zoekopdrachten formuleren. Een kandidaat voor een leidinggevende functie moet niet alleen beschikken over de capaciteiten die al jaren aan leiderschap gekoppeld worden, maar dient tegenwoordig bij voorkeur ook ervaring te hebben met het implementeren van duurzame initiatieven. Op die manier weet een opdrachtgever zeker dat de vaart erin blijft bij het verduurzamen van de organisatie.

Een effectieve manier van werven

De grote vraag is natuurlijk: hoe krijg je als organisatie de juiste mensen op de juiste plekken? Dat is een vraag waar een professionele headhunter dagelijks mee te maken heeft. In de afgelopen jaren heeft de focus zich geleidelijk verlegd door het toepassen van nieuwe technologieën, globalisering, de toenemende nadruk op diversiteit en inclusie maar vooral ook de krapte op de arbeidsmarkt. De dienstverlening beperkt zich bovendien al lang niet meer tot uitsluitend het zoeken naar een geschikte kandidaat voor een bepaalde functie. Het leren kennen van de organisatie en het begeleiden van de nieuwe kandidaat gedurende de eerste fase in zijn nieuwe betrekking behoren tegenwoordig ook tot de standaarddiensten van een bedrijf dat zich in werving en selectie van leiders heeft gespecialiseerd.

Doelen stellen en evalueren

Voor een organisatie is het van groot belang om het duurzaamheidsvraagstuk gestructureerd aan te pakken. Allereerst moet een evaluatie plaatsvinden van de huidige impact op het milieu. Die informatie dient als nulmeting, om de beoogde resultaten tegen af te kunnen zetten. Stel concrete doelen en meet de voortgang hiervan in een periodieke rapportage.

Share Button