“Actieve betrokkenheid bij bedrijven leidt tot concrete resultaten”

Op een mooie lentedag in Amsterdam vertelt Calvert Research and Management’s Managing Director Anthony Eames gepassioneerd over duurzaam beleggen. De Amerikaanse belegger, die vorig jaar werd overgenomen door Morgan Stanley, loopt al 40 jaar voorop in de beweging om bedrijven duurzamer te laten opereren.

Eames: “Wij geloven in het actief aanmoedigen van bedrijven om vooruitgang te boeken in alle aspecten van ESG. Dat is altijd onze filosofie geweest.  We introduceren dit jaar een aantal van onze duurzame fondsen in Europa en gaan ons dus ook actiever bezighouden met Europese bedrijven. Onze filosofie is dat bedrijven die beter presteren op ESG-gebied, ook betere financiële prestaties zullen laten zien.”

Calvert was één van de eerste beleggers die zich begin jaren tachtig op ESG richtte, in een tijd dat het nog verre van een hot item was. Termen als People, Planet, Profit en ESG waren nog futuristisch. Al snel werd duidelijk dat het de belegger menens was. Bedrijven die in de jaren tachtig van de vorige eeuw zakendeden met Zuid-Afrika, werd beleefd gevraagd de banden te verbreken vanwege het apartheidsregime daar, en als ze dat niet deden, trok Calvert zich terug. Tegenwoordig worden bijvoorbeeld producenten van handvuurwapens en clusterbommen geweerd op basis van een eigen ESG-risicobeoordeling. Eames voegt daaraan toe: ”Maar hoewel we beleggingen vermijden in bedrijven die te maken hebben met de hoogste niveaus van ESG-risico, gaat onze voorkeur uit naar het bezitten, betrekken en aanmoedigen van bedrijven om materiële stappen te zetten door middel van een actieve dialoog. We sluiten alleen in specifieke gevallen bedrijven uit.”

Tastbare verbeteringen

Eames vervolgt: “We willen materiële zaken bij bedrijven verbeteren, alleen dan kun je echt waarde creëren. Daden spreken meer dan woorden. Dus geen loze marketingclaims meer. Je moet als bedrijf tastbare stappen zetten, anders word je in onze ogen irrelevant. De ervaring heeft ons geleerd dat actieve betrokkenheid bij de bedrijven waarin wij investeren, tastbare resultaten oplevert en de aandeelhouderswaarde verbetert. Wij noemen dat ons dubbele mandaat: grote ESG-verbeteringen en betere financiële prestaties.”

Als voorbeeld noemt Eames de actie die is ondernomen bij Hawaiian Electric. De leiding van het bedrijf had grootse plannen om duurzamer te worden, maar er gebeurde niets concreets. Het bedrijf bleef op grote schaal afhankelijk van olie voor de elektriciteitsproductie, terwijl Hawaï een schat aan potentiële wind- en zonne-energie heeft. Calvert heeft toen een voorstel gedaan om de beloning van directieleden afhankelijk te maken van concrete duurzaamheidsresultaten, waarbij de productie wordt overgeschakeld op hernieuwbare bronnen. Dankzij de dialoog met het bedrijf werden deze voorstellen overwogen en vervolgens overgenomen door het bedrijf. Dat gaat nu concrete stappen zetten op weg naar duurzaamheid.”

Een andere engagement met resultaat, was dat Calvert Tesla vroeg om zijn diversiteitsgegevens te publiceren. “Dat hebben we gedaan omdat er steeds meer onderzoeksbewijs is dat bedrijven die meer divers zijn beter kunnen presteren dan minder diverse bedrijfsgenoten.”

4 strategische pijlers van actieve betrokkenheid bij bedrijven

Voor Calvert bestaat de strategie van actieve betrokkenheid uit vier onderdelen:

  1. Samenwerking op basis van issues

Calvert werkt regelmatig samen met andere investeerders aan individuele kwesties. In de Verenigde Staten is bijvoorbeeld Diversity, Inclusion & Equality een bijzonder belangrijk thema. “We zijn hier heel actief mee bezig, ook op basis van het bewijs dat bedrijven die hier goed op scoren beter presteren.” Ook wordt er veel samengewerkt op het gebied van klimaatverandering en bijvoorbeeld de opioïdenproblematiek in de Verenigde Staten, waar veel patiënten verslaafd zijn geraakt aan pijnstillers en er grote risico’s zijn voor bedrijven die zich met deze problematiek bezighouden.”

  1. Thematische aanpak

Calvert zelf pakt sommige onderwerpen strategisch op. Een voorbeeld is Calvert’s aandringen op transparantie van de top 100 bedrijven in de Calvert US Responsible Index over hun metrics voor diversiteit onder werknemers. Een paar jaar geleden maakten slechts 18 bedrijven de resultaten van hun EEO-1 diversiteitsrapport openbaar. Calvert stuurde al deze bedrijven een brief met het verzoek de gegevens vrij te geven. Binnen 2 jaar beloofden 92 bedrijven de specifieke gegevens te publiceren. Eames: “De volgende stap is nu om de gegevens te beoordelen en te zien hoe de bedrijven presteren. Op basis daarvan kunnen we bedrijven blijven aanspreken om hun diversiteitsprestaties te verbeteren.”

  1. Gestructureerde betrokkenheid

De aanpak van Calvert is in dit geval zeer grondig. Het gebruikt diepgaande analyses voor een zeer nauwe betrokkenheid bij een bedrijf. Op basis van het werk van de analisten van Calvert bespreekt het bedrijf financieel materiële kwesties met het management. Volgens Eames is dit vaak al genoeg voor bedrijven om hun strategie te wijzigen. Ondernemingen laten het meestal liever niet tot een confrontatie komen tijdens een aandeelhoudersvergadering, en een ESG-voorstel kan met succes worden ingetrokken. Vooral in de VS hebben aandeelhouders veel macht. Een goed voorbeeld uit de sector is Exxon Mobil, waar in 2021 drie externe bestuursleden werden gekozen met een duidelijke klimaatagenda, ter vervanging van zittende bestuursleden.

  1. Stewardship

Dit betekent dat Calvert op een meer traditionele manier deelneemt door bij volmacht te stemmen voor positieve ESG-voorstellen op aandeelhoudersvergaderingen. Dit wordt zeer serieus genomen. Volgens Eames wordt proxy stemmen vooral gebruikt voor voorstellen die ESG bevorderen, hoewel elk voorstel zorgvuldig wordt overwogen en gestemd met ESG-overwegingen Wat Calvert verder onderscheidt, is de transparantie in haar proxy stemmen. Calvert maakt bekend waar het voor of tegen stemt bij alle proxy stemmen voor bedrijven waarin Calvert belegt. Calvert doet dit op basis van eigen onderzoek, niet via de bekende onderzoeken van ISS of Glass Lewis.

Welke methode Calvert gebruikt om met bedrijven in gesprek te gaan, hangt af van de kwestie, het bedrijf en de sector. “Actieve betrokkenheid bij bedrijven draagt bij aan materiële verbetering op ESG-factoren, wat volgens ons kan leiden tot betere prestaties voor beleggers,” concludeert Anthony Eames.

Share Button