Briefwisseling ACTIAM ‘Van twee kanten: dubbele materialiteit’

ACTIAM publiceert een reeks ‘briefwisselingen’ tussen een specialist uit het ESG-team en een portefeuillemanager uit het aandelenteam. Zij belichten – ieder vanuit hun eigen perspectief – een bepaald onderwerp. Deze nieuwe editie gaat over ‘dubbele materialiteit’.

In 2017 heeft de Europese Commissie het begrip dubbele materialiteit geïntroduceerd als onderdeel van de Non-Binding Guidelines on Non-Financial Reporting Update (NFRD). Dubbele materialiteit betekent hierbij dat een negatief of positief effect van een bedrijf ook materieel kan zijn als dit geen invloed heeft op de bedrijfswaarde. Bedrijven moeten zodoende ook deze negatieve effecten in kaart brengen en hierover rapporteren.

Wederom zijn de schrijvers:

  • Ruud Hadders, Responsible Investment Officer
  • Caspar SnijdersPortfolio manager Equities

Download het artikel (pdf)

Read the article in english

Share Button