Concurrentie warmt op bij beleggen in klimaatverandering: zorgvuldig kiezen loont

Na een buitengewoon jaar neemt de concurrentie in groene beleggingen toe. Beleggers zullen selectief te werk moeten gaan om nog aantrekkelijke groeikansen in klimaatverandering te vinden, schrijft Schroders.

Het afgelopen jaar was buitengewoon. Niet alleen vanwege een pandemie. De ontwikkelingen in de strijd tegen klimaatverandering kwamen eveneens in een stroomversnelling. De publieke opinie, overheden, bedrijven en financiële markten raakten overtuigd van de noodzaak om de klimaatcrisis aan te pakken. Meer investeringen, R&D, en internationale samenwerking komen samen om een snelle overgang naar een netto nul uitstoot economie mogelijk te maken.

En dit is nog maar het begin. Maar omdat beleggingskansen in klimaatverandering elkaar stevig beconcurreren, ontkomen beleggers er niet aan selectiever te zijn.

Opwarming van de waarderingen 

Beleggen is zelden eenvoudig. Toen de financiële markten in 2020 zich bewust werden van de omvang van de transitie die voor de deur staat, begonnen de waarderingen van bedrijven dit te weerspiegelen door flink op te lopen. Er heeft een grote herwaardering plaatsgevonden in bedrijven met technologie in hernieuwbare energie, elektrisch vervoer, waterstof, circulaire economie en duurzaam voedsel. Deze herwaardering weerspiegelt voornamelijk de verbeterde groeivooruitzichten van bedrijven en sectoren die oplossingen bieden voor de transitie.

Concurrentie wordt koortsachtig

Hogere waarderingen vormen niet alleen een tegenwind voor toekomstige beleggingsrendementen in groene beleggingen, maar een breder besef van de transitie en groeimogelijkheden die in het verschiet liggen, zal onvermijdelijk ook leiden tot sterkere concurrentie. Deze concurrentie zal komen van nieuwkomers en van bestaande bedrijven in aangrenzende sectoren die hun strategie vergroenen.

Schaduw over zonne-energie

Een voorbeeld van een sector waar toegenomen concurrentie de rendementen onder druk zet is zonne-energie. De concurrentie uit China heeft bijna alle andere producenten van zonnepanelen buiten spel gezet. Het enige bedrijf dat standhoudt tegen de intense Chinese druk is First Solar. Het beschikt over een gepatenteerde technologie en productiemethode voor zonnepanelen die het in staat hebben gesteld om voortdurend kosten te besparen en marges te beschermen.

Kortsluiting bij elektrisch vervoer

Een ander voorbeeld zijn kathode producenten, een essentiële component in lithium-ion batterijen. Daar ligt er een enorme groeimogelijkheid nu de wereldwijde penetratie van elektrische voertuigen van 5% naar bijna 100% gaat groeien. Ook in deze subsector is er een golf aan (Chinese) nieuwkomers.

Producenten van elektrische auto’s als Tesla en NIO krijgen gezelschap van een hele reeks nieuwkomers. Tal van start-ups hebben kapitaal opgehaald. En er is een explosie van nieuwe modelintroducties door bestaande autofabrikanten. De geruchten houden aan dat Apple over een paar jaar met een elektrische auto komt. Deze concurrentie maakt het een stuk uitdagender voor de autofabrikanten die strijden om marktaandeel.

Ook in het marktsegment voor duurzame energieopwekking is sprake van fragmentatie. Start-ups, gevestigde nutsbedrijven die vergroenen en traditionele olie- en gasbedrijven die zich toeleggen op duurzame energie verhevigen de concurrentie.

Groen licht voor zorgvuldige selectie

In het huidige klimaat waarin financieringsmogelijkheden overvloedig zijn en de  concurrentie toeneemt moeten beleggers hun beleggingen veel zorgvuldiger selecteren. Succesvolle bedrijven zijn bedrijven met een duidelijk en duurzaam concurrentievoordeel, omdat er hoge toetredingsdrempels zijn en mogelijkheden  voor productdifferentiatie.

Windenergie heeft wind in de rug

Een voorbeeld waar de concurrentie redelijk blijft is windenergie. De windturbine-industrie is geconsolideerd rond een paar sterke bedrijven. Bovendien zijn er de afgelopen jaren geen grote nieuwkomers gekomen. De vooruitzichten op winstgevende groei tegen een goed rendement zien er voor deze groene sector gunstig uit.

Lees meer in het artikel Why the going is about to get tougher for investing in climate change, een In Focus-artikel van Schroders.

Share Button