De markt voor impactbeleggen is klaar voor een snelle groei

De markt voor impactbeleggen van 715 miljard dollar[1] zal waarschijnlijk snel groeien, want de vraag van beleggers stijgt, overheden nemen initiatieven voor groene groei en de regelgeving is gunstig. In vergelijking met de bredere markt voor duurzame beleggingen (35,3 biljoen dollar[2]) is impactbeleggen nog een niche, maar het momentum is aangetrokken sinds de introductie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties en de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Als de sector groeit, moeten beleggers echter wel scherp zijn op ‘impact washing’.

Ivo Luiten, Lead Portfolio Manager Impact Equity bij NN Investment Partners: “Vanuit fundamenteel oogpunt en kijkend naar het type bedrijven waarin onze impactfondsen beleggen, waren de vooruitzichten niet eerder zo goed als nu. Er kan altijd sprake zijn van cyclische tegenwind, maar structureel is er een enorme groei.” Hij noemt drie sectoren om in de gaten te houden: gezondheidszorg, technologie en ‘groene’ industrie.

Gezondheidszorg

De Verenigde Staten besteden ongeveer 18% van het bruto binnenlands product – bijna 4 biljoen dollar[3] per jaar- aan gezondheidszorg. Er is veel vraag naar bedrijven die deze kostenpost kunnen helpen terugdringen. Zo kunnen innovatieve hightech medische apparaten de patiëntresultaten verbeteren en de behandelingskosten verlagen. Ook het lifescience-segment – met bedrijven die farmaceutica, op biotechnologie gebaseerde medicijnen en een reeks andere producten ontwikkelen en maken – groeit snel vanwege de toenemende aandacht voor preventie.

Het kan lastig zijn om de winnaars op het gebied van medicijnontwikkeling eruit te pikken. Veel leveranciers op deze markt, zoals organisaties voor klinisch onderzoek en fabrikanten van lifescience-apparatuur, bieden echter interessante beleggingskansen.

Technologie

Een sector die eveneens een sterke impuls heeft gekregen door de pandemie, is informatietechnologie. Het tempo waarin de wereld digitaliseert, neemt immers toe. Softwareproducenten hebben een hoge operationele ‘leverage’ en een snelle omzetgroei, naast sterke concurrentievoordelen zoals prijskracht en een trouw klantenbestand. Ze hebben meestal een hoog percentage aan abonnementsinkomsten.

Ook bedrijven die fysieke infrastructuur onderhouden, bieden aanzienlijke kansen. Overheden rollen plannen uit om maar liefst 10 biljoen dollar[4] te investeren in verbetering of vervanging van slechte en verouderde faciliteiten en systemen, en groene ontwikkelingsplannen zorgen voor langetermijnuitgaven voor nieuwe soorten infrastructuur.

Ook de cyber security-sector groeit in hoog tempo, want bedrijven willen snel bescherming tegen het soort online aanvallen en risico’s dat in de afgelopen jaren fors is toegenomen. De overgang naar op afstand werken en de cloud verandert de manier waarop bedrijven hun digitale gegevens beschermen. Het gaat steeds meer naar een aanpak voor meerdere locaties, zodat werknemers thuis kunnen werken. Deze uitdaging vereist nieuwe oplossingen, zoals het zero-trust of perimeterless beveiligingsmodel dat is gebaseerd op het concept dat je apparaten standaard niet kunt vertrouwen, zelfs niet binnen een bedrijfsnetwerk.

De enorme populariteit van digitale betaalapps en gedecentraliseerde financiering zal ook volop beleggingskansen opleveren. Wendbare, ontwrichtende betalingsverwerkers komen met gesloten betalings- en kredietnetwerken – betalingsecosystemen buiten het traditionele bankensysteem om waarin gebruikers leningen kunnen krijgen die via de standaardkanalen niet mogelijk zouden zijn.

‘Groene’ industrie

De urgentie achter de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan neemt toe in de aanloop naar 2030, de streefdatum voor de realisatie van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Vooral bedrijven die oplossingen bedenken om de uitstoot terug te dringen en de transitie naar duurzame energie te versnellen, zijn goed gepositioneerd om te profiteren van de voortdurende wereldwijde veranderingen in beleid en regelgeving, zoals het streven van China om de vervuiling te verminderen[5] en de afval- en recyclinginitiatieven van de Europese Unie[6]. De industriële sector herbergt aantrekkelijke bedrijven die andere bedrijven en consumenten helpen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Innovatieve bedrijven dragen ook bij aan het streven naar een meer circulaire economie, waarbij de levenscyclus van producten wordt verlengd, afval wordt verminderd en materialen waar mogelijk worden hergebruikt om meer waarde te creëren.

Luiten: “Bedrijven die de proliferatie van kunststoffen aanpakken, zijn een belangrijke kans. Nieuwe technologieën zoals chemische recycling worden ontwikkeld als aanvulling op traditionele mechanische methoden. Bedrijven die helpen om de uitstoot te verlagen en recyclingoplossingen te ontwikkelen in sectoren met een hoge uitstoot, zoals de staal- en cementindustrie, maken ook stappen.” Waterstofenergie en koolstofafvang en -opslag staan nog in de kinderschoenen, maar blijven sectoren om in de gaten te houden.

‘Impact washing’

NN Investment Partners wijst beleggers wel op het risico van impact washing – misleidende beweringen over het gedrag van een bedrijf of de daadwerkelijke impact van een financieel product. Dit brengt ook een probleem met zich mee: het meten van impact. Om deze uitdaging te tackelen, zijn meer robuuste prestatie-indicatoren en een gestandaardiseerd rapportagekader onmisbaar.

Luiten: “We kennen de uitdagingen, maar die creëren voor vermogensbeheerders en banken ook kansen om de transparantie te vergroten over hoe zij de daadwerkelijke impact van hun beleggingen meten. Echte impact-fondsen die deze kans grijpen, zullen zich onderscheiden naarmate de markt zich in de komende vijf jaar verder ontwikkelt.”

[1] Bron: Global Impact Investing Network

[2] Bron: Global Sustainable Investment Alliance
[3] Bron: Centers for Medicare & Medicaid Services
[4] Bron: McKinsey & Company
[5] Bron: UN Environment Programme
[6] European Commission: Waste and recycling

Share Button