Duurzaamheid aanjagen met Sustainability Linked Loans

ABN AMRO wil haar klanten helpen in de transitie naar een duurzame toekomst. Als financier en adviseur van een breed scala aan grootzakelijke bedrijven heeft de bank een mooie uitgangspositie om daaraan bij te dragen. Sustainability Linked Loans koppelen financiering aan concrete duurzaamheidsdoelstellingen en bieden bescheiden rentekortingen bij aantoonbare vooruitgang.

In gesprekken met bedrijven over duurzaamheid kaatsen klanten de bal nog weleens terug, vertelt Serge Manusov van ABN AMRO Loan Markets Origination, een groep die binnen Corporate & Institutional Banking internationale syndicaatsleningen1 coördineert. “Dan vragen ze: hoe duurzaam zijn júllie als bank eigenlijk? Ik vind dat een terechte vraag. Want we zijn er om sámen met klanten vooruitgang te boeken op dit terrein.”

Vinger aan de pols

In tegenstelling tot de meer bekende ‘Green Loans’, bedrijfsfinancieringen die expliciet gekoppeld zijn aan de investering in duurzame bedrijfsmiddelen, zijn Sustainability Linked Loans (SLL’s) verbonden aan het behalen van duurzame doelstellingen.

“Bij Green Loans kun je denken aan zonnepanelen of een windmolenpark”, legt Serge uit. “Voorwaarde daarbij is dat de lening aan een specifieke ‘groene’ investering wordt gekoppeld.”

Bij Sustainability Linked Loans wordt deze zogeheten ‘use of proceeds’-conditie losgelaten. “Duurzaamheid is niet alleen een eenmalige investering, maar vooral een doorlopend proces. SLL’s helpen bedrijven om continu een vinger aan de pols te houden en door de tijd heen duurzame doelstellingen te ontwikkelen en te meten.”

Populair

Doelstellingen in plaats van specifieke investeringen: je kunt de doelstellingen aan elke bedrijfslening koppelen en hebt dus geen ‘nieuwe’ duurzame investering nodig. Om die reden winnen Sustainability Linked Loans razendsnel aan populariteit sinds hun ontstaan in 2017. Wereldwijd werd in 2019 een bedrag van ca USD 135 miljard uitgegeven aan SLL’s op een totaal van USD 166 miljard aan gesyndiceerde Green Loans en SLL’s samen. In 2018 was dit nog USD 47 miljard op een totaal van USD 69 miljard. En in 2017 ‘slechts’ USD 2.5 miljard. Ondanks de Corona crisis staat de teller voor SLL’s in 2020 (tot 19 juni 2020) al op USD 52.5 miljard (bron: Refinitiv, IFR ESG Financing Data Briefing, 19 juni 2020).

Sustainability Linked Loans groeien dus exponentieel, sneller dan Green Loans. Wat SLL’s bijzonder maakt, is dat de rentepercentages afhankelijk zijn van ambitieuze duurzame prestaties, normaliter jaarlijks gemeten gedurende de looptijd van de lening. Bij het behalen van de doelstellingen kan het rentepercentage naar beneden worden bijgesteld. Omgekeerd kan het percentage bij tegenvallende prestaties ook worden verhoogd. “Juist door de link met duurzame prestaties passen SLL’s goed bij de strategie van ABN AMRO om klanten te helpen bij de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering.”

Niet voor het geld

Hoewel deze ‘discounts & penalties’ bij miljoenenleningen best iets kunnen opleveren (of kosten), betreft het relatief kleine bedragen. “Je kiest als bedrijf níet voor een SLL alleen maar om de rentekorting”, benadrukt Serge. “Het gaat erom dat we, samen met de klant, de onderneming bewegen in de richting van meer duurzaamheid. Hiermee geeft de klant ook een duidelijk signaal af richting werknemers, leveranciers en investeerders.”

Het potentieel voor SLL’s is enorm want in principe kan elke (bestaande) lening worden omgezet in een SLL. Daarbij gaat ABN AMRO volop met de klant in gesprek over de ontwikkeling van relevante doelstellingen die eraan verbonden worden. In de praktijk betreft het meestal drie tot vijf meetbare KPI’s. “CO2-reductie kan een doelstelling zijn. Of het klimaatneutraal maken van een gebouw. Maar je kunt ook verantwoordelijkheid nemen in de keten, bijvoorbeeld met verantwoorde inkoop. Zolang de doelstellingen maar passen bij het bedrijf en de sector en ze zinvol, meetbaar en controleerbaar zijn.”

Sustainability Linked Loan Principles

Bij het opstellen van concrete duurzame doelstellingen voor een bancaire SLL-financiering, spelen de Sustainability Linked Loan Principles (SLLP’s) een belangrijke rol. ABN AMRO speelt een actieve rol in het (verder) ontwikkelen ervan in een werkgroep van de ‘Loan Markets Association’. SLLP’s grijpen terug op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, maar kijken ook naar nieuwe EU-definities van duurzaamheid.

Van olie naar gas?

Met het oog op de resultaten is het, ook voor ABN AMRO, verleidelijk om vooral te kijken naar sectoren en bedrijven die al duurzaam bezig zijn, legt Serge uit. Maar het kan juist een grotere impact hebben om de transitie van minder ‘groene’ klanten te begeleiden. “Want als we het hebben over het versnellen van de transitie, dan bereik je dat internationaal bijvoorbeeld ook met bedrijven die overstappen van olie naar gas. We gaan geen uitdaging uit de weg en kijken verder dan de meest voor de hand liggende sectoren om onze duurzaamheidsdoelstelling te bereiken.”

“Waar we niet aan mee willen werken ”, besluit Serge, “is green washing. Als een multinational bijvoorbeeld het wagenpark wil uitbreiden van tien naar dertig elektrische auto’s in twee jaar tijd, dan is dit niet ambitieus genoeg gelet op de bedrijfsomvang. Maar dit past wellicht wel weer goed bij een mkb-klant. Wat we opnemen in SLL’s moet werkelijk bijdragen aan de transitie. De tijd dat het hip & happening was om ‘groen’ te doen, is voorbij. Duurzaamheid beweegt zich langzaam van ambitie naar conditie.”

1 Bankleningen voor ondernemingen waarbij meerdere banken als kredietverstrekker optreden in een bankensyndicaat tegen gemeenschappelijke voorwaarden.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van ABN AMRO

Share Button