Heeft het vermijden van onverantwoordelijke bedrijven echt effect of niet?

Duurzaam beleggen in zijn eenvoudigste vorm begint met het uitsluiten van bedrijven. Maar als veel beleggers bepaalde aandelen verkopen, dan worden die zodanig goedkoper dat ze weer aantrekkelijk worden zodat beleggers met minder scrupules er een mooi rendement mee kunnen maken. Doet de duurzame belegger zichzelf tekort met zijn principiële houding?

Duurzaam beleggen begint met het uitsluiten van bedrijven op grond van criteria op het gebied van Enviromental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur). Als bedrijven onvoldoende presteren op die drie gebieden of ze houden zich bezig met activiteiten die de belegger wil vermijden, zoals steenkool, tabak of alcohol, dan kan de belegger ze uitsluiten van zijn beleggingsportefeuille.

Redenen voor uitsluiting

Eer zijn meerdere redenen om bedrijven uit te sluiten. Ten eerste is het een signaal voor het bedrijf in kwestie om harder te werken aan ESG. Bedrijven die hun reputatie hoog willen houden, kunnen onder invloed van het feit dat beleggers zich van hun aandeel afwenden, besluiten om meer aan ESG te gaan doen. Dan leidt het uitsluiten dus tot een incentive voor het bedrijf om zich te verbeteren.

De tweede reden is een financiële. Die vindt zijn grond in het feit dat beleggers van mening zijn dat de activiteiten van het bedrijf in kwestie niet passen in de toekomst en daarom waarde zullen verliezen: er komt een alternatief voor in de plaats dat de oorspronkelijke activiteit minder aantrekkelijk of zelfs overbodig maakt. Bijvoorbeeld bedrijven in fossiele brandstoffen zullen minder aantrekkelijk worden naarmate groene energie oprukt.

Maar als veel beleggers er zo over denken, dan zullen de betreffende aandelen niet erg in trek zijn en aldus meer verkocht dan gekocht worden. Zodoende zullen ze in waarde dalen en daarmee relatief goedkoper worden dan aandelen die niet uitgesloten worden.

Verschil in rendement
Er zijn natuurlijk ook volop beleggers voor wie duurzame criteria veel minder belangrijk zijn. Zij kunnen hun slag slaan bij aandelen die duurzaam georiënteerde beleggers links laten liggen en daar op basis van waardering een mooi rendement mee boeken.

Dat rendement laten de bewust duurzame beleggers dus liggen. Er kan dus wel degelijk een verschil ontstaan tussen portefeuilles die wel en niet bedrijven uitsluiten. Maar rendement op korte termijn zegt lang niet alles.

Structurele en consequente toepassing van ESG in het beleggingsbeleid zorgt voor selectie van de best presterende bedrijven op de lange termijn. bedrijven die beter presteren op ESG zullen uiteindelijk een voorsprong nemen op hun concurrenten en daaruit voortvloeiend zullen ze ook een gezondere, stabielere groei en betere financiële resultaten halen en een hoger beleggingsrendement op de lange termijn.

John Hale, Global Head of Sustainability Research bij Morningstar

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van Morningstar

Share Button