Impactbeleggen in farma: wat meten we?

Eén van de meest opwindende nieuwe ontwikkelingen in het beleggen van pensioen is het beleggen met impact, of zoals PFZW het graag noemt: beleggen in oplossingen. In het ideale geval is door het pensioenfonds precies uit te leggen hoe de pensioeneuro van de deelnemer hem financieel rendement oplevert én bijdraagt aan een oplossing voor een maatschappelijk probleem.

PFZW heeft PGGM opdracht gegeven op vier terreinen deze positieve impact te realiseren, oplopend tot 20 miljard euro aan beleggingen in 2020. Eén daarvan is de zorg: we zoeken naar goed renderende beleggingen die wereldwijd, maar zo mogelijk ook dichtbij huis bijdragen aan een betere gezondheidszorg.

Deels wordt dat gerealiseerd via beleggingen in beursgenoteerde ondernemingen die producten of diensten leveren die gezondheidsoplossingen bieden. Onze filosofie is dat zulke oplossingen bijdragen aan een duurzamere wereld, waarin het beter leven en uiteindelijk ook beter beleggen is.

Afgelopen jaar heeft PGGM veel energie gestoken in de meetbaarheid van de impact: hoe kunnen we het maatschappelijke effect van de belegging tastbaar maken in begrijpelijke eenheden? In dat kader zijn we enkele projecten gestart met farmaceutische ondernemingen, die onderdeel zijn van onze speciaal geselecteerde impact-portefeuille.

Farmaceuten zijn net als wij geïnteresseerd in die meetbare impact. Ze staan daarbij voor ingewikkelde uitdagingen. Hoe stellen we objectief de gezondheidswinst of kosteneffectiviteit behaald door een medicijn vast? Kunnen belegger en onderneming dezelfde taal spreken?

Ook heel complex is de regelgeving waaronder met name de farmaceutische industrie functioneert: een fabrikant mag zijn eigen product op geen enkele wijze aanprijzen. En die regelgeving reikt verder, want PGGM mag als belanghebbende – we zijn immers belegd in de beursgenoteerde producent – ook de naam van het product en die van de maker niet noemen.

Inmiddels beschikken we over de resultaten van het eerste project waarin samen met een grote farmaceut een impact-meting is opgezet. Het gaat om de impact van een medicijn dat wordt ingezet om eierstokkanker met een specifieke mutatie te behandelen. Deze vorm van kanker is een ernstige aandoening die jaarlijks bij 1350 vrouwen in Nederland wordt vastgesteld en waaraan ruim zestig procent zal komen te overlijden. Alle resultaten zijn gevalideerd door een onafhankelijke partij, het Institute for Medical Technology Assessment, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Afgezet tegen het nu gangbare middel dat al langer wordt toegepast, verlengt het betreffende medicijn de periode waarmee de kanker tot staan kan worden gebracht van gemiddeld vijf maanden bij de vorige behandelstrategie tot ruim negentien maanden met dit medicijn. Bovendien wijzen onderzoeksresultaten er op dat het nieuwe medicijn ook een aantal maanden toevoegt in vergelijking tot andere behandelingen. Patiënten krijgen dus maanden extra levensduur – met minder bijwerkingen. Het middel vermindert de totale behandelkosten in het eerste jaar naar verwachting met ongeveer 18 procent.

De farmaceut heeft in het kader van het onderzoek naar een betere behandeling van eierstokkanker ook sterke vooruitgang geboekt in het opsporen van een specifieke erfelijk mutatie: er worden nu 65 procent meer gevallen van deze mutatie ontdekt dan bij eerdere tests. Dat maakt het mogelijk een betere therapie op maat te bieden. De kosten van de test zullen naar verwachting met 9 procent dalen; alle vrouwen met eierstokkanker krijgen nu deze test aangeboden. Door het opsporen van erfelijke tumoren wordt bij familieleden van de vrouwen met eierstokkanker voortijdig duidelijk of zij zelf ook een verhoogd risico op deze ziekte dragen.

Met gewonnen levenstijd, lagere behandelkosten in het eerste jaar en verbeterde opsporing van de mutatie die kan leiden tot eierstokkanker, hebben we positieve impact gemeten. De ambitie is natuurlijk zoveel mogelijk van de zorgoplossingen die een farmaceut biedt meetbaar te maken. Zo kan een verpleegkundige als deelnemer in PFZW zien hoeveel zijn of haar pensioeneuro bijdraagt aan een betere gezondheidszorg.

Martin Eijgenhuijsen, Senior Investment Manager PGGM Investments

Share Button