Sustainable Value Creation

Richard Klijnstra, hoofd Sustainable Value Creation bij Kempen, kijkt met een filosofische blik naar de woorden die zijn beleggingsstrategie beschrijven.

Duurzaamheid

De Oxford English Dictionary beschrijft sustainability (duurzaamheid) als ‘het vermogen om te handhaven op een bepaald niveau’ en ‘een ecologisch evenwicht bewaren door uitputting van natuurlijke hulpbronnen te voorkomen’. Vanuit economisch oogpunt betekent dit dat een bedrijf in staat is om een bepaald groeipercentage of -niveau te handhaven. Vanuit sociaal oogpunt betekent het dat er een evenwicht tussen verschillende stakeholders moet zijn.

Waardecreatie 
Waardecreatie in brede zin van het woord, is het proces van totstandkoming van iets na een bepaalde inzet. En dat ‘iets’ moet dan meer waarde vertegenwoordigen dan de kosten die nodig waren voor de input ervan. Bereik meer met minder. Vervang inefficiënte processen. Zorg dat de maatschappij vooruitkomt. Zo bezien kunnen we nogal wat activiteiten onder waardecreatie scharen, van de uitvinding van het vuur tot de productie van brood, tot het helpen van een vriend met zijn of haar huiswerk.

Wat betekent het woord ‘waarde’?
Is het investeren in waarde net zoiets als het goedkoop aankopen van aandelen? Volgens onze definitie niet. Ondanks dat we graag aandelen kopen met korting, moet waarde volgens ons gecreëerd worden, en verwijst het naar de uitkomst van een activiteit. Als die uitkomst op lange termijn veel waarde heeft, zijn we bereid hiervoor een eerlijke prijs te betalen.

Bedrijven en waarde 
Waardecreatie is het begin van een bedrijf, of dat nu succesvol is of niet. Het doel van een bedrijf is toegevoegde waarde te creëren. Hiervoor gebruikt het input, kapitaal en werknemers, waarna het toegevoegde waarde verkoopt aan klanten. In de kapitalistische maatschappij wordt een deel van deze waarde gepakt als winst. Deze winst heeft recent de discussie over waardecreatie gedomineerd. Hierdoor is de aandacht vooral naar aandeelhouders uitgegaan.

Wij denken dat dit snel aan het veranderen is. Een bedrijf kent naast aandeelhouders nog meer belanghebbenden: klanten, werknemers, leveranciers, community’s. Allemaal werken ze samen om waarde te creëren en de maatschappij als geheel vooruit te helpen. Een duurzaam bedrijf houdt rekening met elke belanghebbende en brengt diens belang zo veel mogelijk in overeenstemming met het proces van waardecreatie. Dit is de enige manier waarop een bedrijf echt kan groeien en waarde toe kan voegen. Dat is wat wíj duurzame waardecreatienoemen.

Kapitaal
Om waarde te creëren, is kapitaal nodig. Economisch kapitaal bestaat uit materiële activa, zoals onroerend goed en machines, maar ook immateriële activa, zoals werknemers, processen, het vertrouwen van klanten, merken, octrooien en goodwill. Het management van een bedrijf moet beslissen wat het doet met het kapitaal dat het is toevertrouwd. Er is een goed plan voor de lange termijn nodig om die middelen te alloceren, maar ook tijd om dit proces uit te voeren. En als dat plan werkt, zou het geweldig zijn als het nogmaals uitgevoerd kan worden.

Beleggen            
Hoewel waarde gecreëerd kan worden door efficiënter om te gaan met dezelfde hoeveelheid kapitaal of zelfs met minder, denken we dat de krachtigste en beste manier om waarde te creëren is door te beleggen in een product of dienst waar in de toekomst veel vraag naar zal zijn. Het bedrijf verbreedt de kapitaalbasis door te investeren en te innoveren tegen een waarschijnlijk aantrekkelijk oplopend rendement.

Opbrengst
Maar daar blijft het niet bij. De opbrengst is een goed of een service om te kunnen consumeren, maar het maakt ook kapitaal vrij om weer mee te beleggen en innoveren. Een bedrijf dat op een duurzame manier een hoog rendement kan behalen, wordt een long-term compounder genoemd.

bron: Kempen, februari 2018

Wij denken dat het lastig en riskant is om een long-term compounder te zijn als er geen evenwicht is tussen de belangen van alle stakeholders. Als het management het vertrouwen van de klanten, werknemers of regelgevers verliest, zullen zij op de lange termijn niet in staat zijn om waarde te creëren.

Waardecreatie is voor zowel bedrijven als de maatschappij als geheel een voorwaarde voor welvaart. En volgens ons is dat wat je nodig hebt om je als samenleving te ontwikkelen en als bedrijf te groeien.

Filosofie
Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in onze beleggingsfilosofie. Wij denken dat het belangrijk is:

  • dat een bedrijf over tien jaar nog steeds een goed toekomstperspectief heeft en een sterke positie om zaken te doen en winstgevend te zijn;
  • dat een bedrijf een duurzame concurrentiepositie heeft om aantrekkelijke rendementen mee te kunnen behalen en behouden;
  • dat een bedrijf de kans heeft om te innoveren en te investeren in groei;
  • dat het management een langetermijnstrategie heeft en hierin ESG-factoren (environmental, sustainable, governance) integreert door risico’s te mijden, maar ook door te kijken naar de mogelijkheden;
  • dat het bedrijf aansluit bij de maatschappij, met een license to operate voor tien jaar, en dat het management blijft openstaan voor de dialoog met belanghebbenden.

Door in dit soort bedrijven te investeren, verwachten we hoge financiële rendementen te kunnen behalen. We willen graag in bedrijven investeren die het meeste oog hebben voor toekomstige generaties. Met onze beleggingsfilosofie gaan we voor drie keer de woordwaarde: langetermijnwaardecreatie.

Richard Klijnstra, hoofd Sustainable Value Creation bij Kempen – meer info klik hier

Share Button