We beleggen steeds duurzamer

Duurzaam beleggen wint steeds meer terrein. Ondanks de coronacrisis en de schokgolf die dit veroorzaakte op de financiële markten, zagen duurzame fondsen geld toestromen in de eerste drie maanden van 2020, terwijl beleggers per saldo geld onttrokken uit fondsen. Echter, als we de wereldwijde aandelenmarkt als maatstaf nemen dan is het belang van vervuilende sectoren als grondstoffen en energie sterk afgenomen in de afgelopen tien jaar. Dat maakt aandelenportefeuilles duurzamer, ook als beleggers zelf niet bewust kiezen voor een duurzaam beleggingsbeleid.

Instroom voor duurzame fondsen in 2020

Beleggers gaan steeds duurzamer beleggen. Dat bleek maar weer eens in de eerste drie maanden van dit jaar. Terwijl het coronavirus zich wereldwijd verspreidde, staken beleggers in de eerste drie maanden van 2020 opnieuw meer geld in duurzame fondsen. Ondanks de door Covid-19 ingegeven marktdalingen in maart trok het Europese universum van duurzame fondsen in het eerste kwartaal van 2020 USD 33 miljard aan kapitaal aan. Dit staat tegenover de USD 163 miljard die uit het totale Europese fondsuniversum stroomde¸ zo blijkt uit het laatste Morningstar Global Sustainable Fund Flows Report

Vervuilende sectoren verliezen aan belang

Echter, ook wanneer beleggers niet bewust voor een duurzame belegging kiezen, beleggen zij toch steeds duurzamer. Tenminste, als gekeken wordt naar het belang van vervuilende sectoren binnen de wereldwijde aandelenmarkt. Dit is namelijk de laatste jaren in snel tempo afgenomen.

Zo had de energie sector eind 2010 nog een weging van bijna 11% in de MSCI World index. Per eind april was dat gedaald naar slechts 3,7%. Terwijl de weging in 2008 nog piekte boven de 14%. De grondstof sector is een andere sector waar veel bedrijven onder vallen die zich bezighouden met relatief milieubelastende activiteiten. De weging voor de grondstofsector bedroef eind 2010 nog bijna 9%, maar dat is inmiddels meer dan gehalveerd tot minder dan 4%.

Opmars technologie bedrijven

De plek van energie en grondstof bedrijven is grotendeels ingenomen door technologie bedrijven. De sector zag de weging in de wereldwijde aandelenindex in tien jaar tijd toenemen van 11% tot bijna 18%. Daarnaast steeg de weging van de sector communicatie services van 5% naar 9%, maar dit effect is vooral toe te schrijven aan de herclassificatie van het aandeel Alphabet naar deze sector in 2019. Daarvoor behoorde het moederbedrijf van Google tot de technologie sector.

Verschil in prestaties

De ontwikkeling van de sectorwegingen is voor een belangrijk deel terug te voeren op de relatieve koersprestaties van de sectoren. Over de periode van eind 2010 tot en met april 2020, behaalde de MSCI World index een rendement van gemiddeld jaarlijks rendement van 10,24% in euros. De sectoren energie en grondstoffen waren over die periode de twee slechts presterende sectoren met een rendement van respectievelijk -1,44% en 2,32%. Hoeveel slechter dat was in vergelijking met andere sectoren dat de na deze twee sectoren, de sector financiële services was met een rendement van 7,47%. Terwijl de technologie sector de best presterende sector was en een rendement van 17,03% noteerde.

Daarmee is de dispersie in rendementen een belangrijke verklaring voor het afgenomen belang van de twee vervuilende sectoren. Noem het gerust de zelfzuiverende werking van de financiële markten.

Makkelijker uitsluitien

Met het afnemende belang van de grondstof en energiesector zal wellicht het gebruik van uitsluitingen van beide sectoren uit de beleggingsportefeuille door beleggers die duurzaamheid willen integreren in hun beleid toenemen. De afweging om dat niet te doen, was vooralsnog vaak dat met het volledig uitsluiten van deze sectoren een te grote afwijking van de portefeuille ten opzichte van de markt tot gevolg zou hebben. Met als gevolg ook afwijkende rendementen, wat gezien werd als een risico. Met de afgenomen wegingen en de tegenvallende historische prestaties in het achterhoofd, zal die afweging vanaf nu makkelijker in het voordeel van volledig uitsluiten uitvallen. Dan wordt er nog duurzamer belegd.

Ronald van Genderen, Manager Research Analyst bij Morningstar

Share Button