Morningstar Sustainability Rating op twee manieren te gebruiken

De Morningstar Sustainability Rating geeft beleggers een hulpmiddel om de posities in een beleggingsfonds te vergelijken met zijn categoriegenoten op het gebied van duurzaamheidsfactoren: Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (goed ondernemingsbestuur), ofwel ESG. Kijken we gedetailleerder naar de onderliggende […] lees meer

Zeer forse groei van impact investing

De interesse van beleggers voor impact investing neemt snel toe, dat blijkt uit het jongste jaaronderzoek van de Global Impact Investing Network. Tegelijkertijd blijkt dat 90 procent van de beleggers boven verwachtingen presteert. Het onderzoek is verricht onder de 158 belangrijkste […] lees meer

Zonder duurzaam beleggen geen waardevast pensioen

Al langere tijd worstelen pensioenfondsen en hun uitvoerders met de vraag hoe ze precies invulling moeten geven aan hun verplichtingen ten opzichte van hun deelnemers. Bestaat die verplichting, kort samengevat, uitsluitend uit het tegen minimaal risico realiseren van een op […] lees meer