Stimulus Europe: nieuw ethisch beleggingsfonds in België

Bron
BACOB

Stimulus Europe is een ethisch beleggingsfonds dat naast een financiële opbrengst een maatschappelijke meerwaarde biedt.

Kenmerken

Stimulus Europe belegt in aandelen van Europese bedrijven uit uiteenlopende sectoren. De selectie van de aandelen gebeurt op basis van strenge financieel-economische criteria die ervoor zorgen dat enkel bedrijven met de beste perspectieven in aanmerking komen.

Stimulus Europe is daarnaast ook een ethisch beleggingsfonds : het investeert enkel in bedrijven die mens- en milieuvriendelijk ondernemen. Het fonds draagt het keurmerk van Ethibel vzw. Deze onafhankelijke instelling onderzoekt en beoordeelt ondernemingen volgens bedrijfsinterne en -externe ethische criteria en kadert dit in hun bedrijfstak of sector en de evolutie van het bedrijf. Ethibel kijkt daarbij ondermeer naar het milieubeleid en het sociaal beleid van het bedrijf, naar de kwaliteit van de jobs, de relaties met Derde Wereld-landen. Verder wordt bestudeerd in hoeverre bedrijven betrokken zijn bij wapenhandel- en productie, kernenergie, onnodige dierenproeven, kinderarbeid,… Op basis van dit onderzoek neemt Ethibel bedrijven al dan niet op in haar investeringsregister, waaruit Stimulus Europe haar aandelenkeuze put.

Rendement

De gekozen aandelen zijn steeds met zorg geselecteerd volgens financieel-economische criteria. Bovendien integreert dit fonds sociale, ecologische en ethische beschouwingen in de analyse van de aandelen. Dit gebeurt vanuit de vaststelling dat deze aspecten onlosmakelijk verbonden zijn met de bedrijfscultuur en de langetermijnstrategie van een onderneming en daardoor medebepalende succesfactoren zijn. Studies hebben inmiddels uitgewezen dat ethische beleggingsfondsen op lange termijn gelijkaardige rendementen opleveren als traditionele fondsen.

Veiligheid

Een optimale spreiding in aandelen van bedrijven actief in diverse sectoren en uit verschillende Europese landen betekent een belangrijke beperking van het risico. Bij aandelenfondsen adviseert BACOB een beleggingshorizon van 7 jaar.

Praktisch

Lanceringsperiode:
van 09/03/2000 t.e.m. 31/03/2000
Eerste inventariswaarde:
maandag 03/04/2000, 25 euro (1.008 BEF) per aandeel
Vorm van de aandelen:kapitalisatie-aandelen
Inventariswaarde:dagelijkse bepaling in euro
Commissie:2,50 % bij intrede géén bij uittrede
Beurstaks: 1 % (*) bij intrede; 0,5% (*) bij uittrede
Fysieke levering:0,20% leveringstaks en 300 BEF (= 7,44 EUR) materialisatiekost. Deze kosten vermijdt u als u de waardestukken deponeert op een BACOB-effectenrekening.

* met een maximum van 15.000 BEF (=371,84 EUR) per borderel

Gebruik en beoordeling

Stimulus Europe is geschikt als u op lange termijn wilt beleggen zonder dat u zelf de portefeuilleverdeling en de keuze van de individuele waarden actief moet opvolgen. Bovendien bent u zeker dat uw belegde kapitaal geïnvesteerd wordt volgens ethische criteria die een maatschappelijke én financiële meerwaarde beogen.

* Stimulus Europe is een compartiment van Stimulus Invest nv, bevek naar Belgisch recht. U kunt het prospectus en het periodiek verslag verkrijgen in elk kantoor van BACOB Bank, die de financiële dienstverlening verzorgt.

Share Button