Kenniscentrum duurzaam ondernemen ‘online’

Advies- en ingenieursbureau DHV heeft een ‘online’ kenniscentrum opgezet op het gebied van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen: www.duurzaam-ondernemen.nl. DHV nodigt andere organisaties, ondernemingen, adviseurs en overheden uit om deze website actief te gebruiken als kennisplatform. De site biedt relevante handreikingen, actueel nieuws, tal van kennisbronnen en een discussieplatform.

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen is een internationale ontwikkeling die ook in Nederland steeds meer in de belangstelling komt te staan. Milieu-aspecten zijn daarin belangrijk maar duurzaam ondernemen is meer. Duurzaam ondernemen gaat uit van een integrale en evenwichtige ontwikkeling van People (sociaal/ethische aspecten), Planet (milieu) en Profit (verantwoord winst behalen) in alle aspecten van de bedrijfsvoering. De druk op bedrijven om aandacht te besteden aan de drie P’s wordt ook groter nu duurzaam beleggen meer en meer een vlucht neemt. Vorige maand lanceerden ING en ABN AMRO een duurzaam beleggingsfonds in navolging van SNS Bank en Robeco.

1e Nationaal Sustainability Congres

De ontwikkeling van de website is één van de initiatieven van DHV op het gebied van duurzaam ondernemen. Op 10 mei 2000 organiseert DHV in Zeist het 1e Nationaal Sustainability Congres, waarbij de diverse kanten van duurzaam ondernemen worden belicht. Dit congres zal geopend worden door staatssecretaris Ybema van Economische Zaken. Daarnaast heeft DHV de Nederlandse vertaling uitgebracht van de wereldwijde standaard voor duurzaamheidsverslaggeving. In de toekomst zullen bedrijven een sociaal, milieu- en financieel jaarverslag volgens deze standaard gaan integreren.

Profiel DHV Groep

Opdrachtgevers schakelen DHV in om die toegevoegde waarde te krijgen die vereist is bij het oplossen van hun problemen. Enerzijds door lokaal aanwezig te zijn via een sterke geografische spreiding, anderzijds door expertise toe te voegen vanuit de centrale kennis-centra Transport & Infrastructuur, Water & Milieu, Huisvesting & Vastgoed en International Development.Gateway to solutions is de slogan waaronder de groep alle activiteiten en diensten uitdraagt. Het internationale netwerk stelt DHV in staat direct en flexibel in te spelen op veranderende markten en tegemoet te komen aan de specifieke wensen van opdracht-gevers. In haar dienstverlening streeft DHV permanent naar de hoogste eisen van professionaliteit, waarin bewust ruimte wordt gecreëerd voor creativiteit om zo, met de opdrachtgever als partner, tot innoverende oplossingen te kunnen komen.De DHV Groep is één van de grotere internationale adviesbureaus. In Europa behoort de groep tot de top 10 op haar gebied.De activiteiten van DHV zijn gericht op de terreinen van transport, infrastructuur, water, milieu, ruimtelijke ordening, landbouw, industriële huisvesting en vastgoed. Op deze werkvelden biedt DHV vele diensten aan die variëren van strategische advisering, beleidsanalyse, onderzoek en haalbaarheidsstudies tot ontwerp en engineering, project- en operationeel management, general contracting en organisatieontwikkeling.Sinds 1917 werkt DHV voor grote en kleine bedrijven, internationale financiers, overheidsorganisaties en non-profit instellingen. De groep telt ruim 3.000 medewerkers verdeeld over meer dan 50 locaties in de wereld.

Share Button