Groenfondsen oneens met voorgestelde fiscale plannen

Bron
NRC

De fiscale stimulans die het kabinet vorige week heeft geboden om het beleggen in groenfondsen ook in het nieuwe belastingstelsel aantrekkelijk te houden, is volstrekt onvoldoende aldus de groenfondsen zelf.

De gezamenlijke groenfondsen stellen in reactie op het kabinetsbesluit om voor groen beleggen een extra aftrekpost te maken voor de inkomstenbelasting, alsmede een vrijstelling van de vermogensrendementheffing. Aanvankelijk waren deze voordeeltjes in het nieuwe belastingstelsel geschrapt. De groenfondsen van ABN Amro, ASN, ING, Rabo en Triodos vinden de 75 miljoen gulden die het kabinet wil uittrekken voor de zogenoemde groenregeling ronduit onvoldoende. Dat bedrag is volgens de groenfóndsen alleen voldoende om de huidige regeling in stand te houden, terwijl een verdere groei volgens de fondsen, daarin gesteund door de milieubeweging, hard nodig is. Op dit moment liggen volgens de fondsen honderden goedgekeurde projecten op het gebied van natuur en milieu al meer dan een half jaar te wachten op uitvoering. de vertraging wordt veroorzaakt doordat de beleggers, anticiperend op het nieuwe belastingstelsel, zich uit de groenfondsen terug hebben getrokken.
De groenfondsen eisen een verdubbeling van het budget om de wachtlijst van groenprojecten te kunnen verkorten. Ook moet er een aparte limiet komen voor groen beleggen, dat nu nog valt binnen de limiet voor maatschappelijk beleggen (100.000 gulden), zoals studiefinanciering.

Share Button