Het abf plaatst éénmiljoenste aandeel

Bron
ABF

Het Andere Beleggingsfonds (abf) merkt dat het door haar in Nederland geïntroduceerde ethisch beleggen, sterker dan ooit in de belangstelling staat. Het beursgenoteerde mixfonds, dat extra let op het milieu-, sociaal- en mensenrechtenbeleid van ondernemingen waarin wordt belegd, plaatste afgelopen week haar éénmiljoenste aandeel. Dit aandeel werd aangekocht via de ASN Bank, waarmee het abf vanaf begin 1998 succesvol samenwerkt op het gebied van ethische research en marketing. Mede daardoor is de vermogenswaarde van het abf sinds die tijd verdubbeld tot ruim 180 miljoen gulden.

Het abf is het eerste ethische beleggingsfonds in Nederland. Het werd bijna tien jaar geleden opgericht door de Raad van Kerken, het Landelijk Milieu Overleg en enkele congregaties. De oprichting destijds hing nauw samen met de veranderingen die zich voordeden ten aanzien van de plaats van ondernemingen binnen het maatschappelijk bestel. In toenemende mate realiseerde men zich dat beleggen in bedrijven ook medeverantwoordelijkheid voor het handelen van die bedrijven met zich meebrengt. Een gedachte die inmiddels brede navolging heeft gekregen. En een gedachte die heeft bewezen ook in financiële zin uitstekend te kunnen renderen. Het rendement van het abf bedroeg sinds haar oprichting gemiddeld 12,5% op jaarbasis.

Gelukkige bezitter van het éénmiljoenste abf-aandeel is de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF in Utrecht. Deze stichting geeft vluchtelingen die in Nederland asiel hebben aangevraagd de kans in Nederland een studie op te pakken. Een deel van deze groep studeerde al in eigen land en moest in verband met politieke omstandigheden en dreigende vervolging het land verlaten. Anderen moesten vluchten voordat ze de kans hadden gekregen een opleiding te beginnen. Het UAF beheert een fonds dat inmiddels meer dan 2.100 studenten de mogelijkheid biedt hun toekomst verder op te bouwen. Het UAF kiest dan ook bewust voor een maatschappelijk verantwoorde belegging van de daarvoor beschikbare gelden via de ASN Bank en het abf.

Meer nieuws over ethisch beleggen en de succesvolle samenwerking tussen het abf en de ASN Bank, kunt u tegemoet zien op de Dag van het Ethisch Beleggen. Deze wordt op vrijdag 13 oktober a.s. voor de tweede keer georganiseerd in de Rode Hoed te Amsterdam.
Vorig jaar gaven het abf en de ASN Bank op deze door pers en publiek drukbezochte dag, de aftrap voor een discussie over het ethisch(er) beleggen van Nederlandse pensioengelden. Deze discussie ijlde nog lang na en kreeg zelfs bijval in de Tweede Kamer. En belangrijker: het leidde tot een eerste bijstelling in het beleggingsbeleid bij de grootste Nederlandse pensioenfondsen PGGM en ABP. Dit najaar een vervolg. Met een interessant en naar verwachting wederom spraakmakend programma dat momenteel wordt voorbereid. U hoort er binnenkort méér over.

Voor meer informatie:
Ab Engelsman
Algemeen Directeur Het Andere Beleggingsfonds (abf)
030 – 656 56 56

Fred Fiechter
Hoofd afdeling Marketing en Voorlichting ASN Bank
070 – 356 93 21 (06 – 26 14 25 45)

Kees Bleichrodt
Directeur Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
030 – 252 08 35

Het Andere Beleggingsfonds
Regulierenring 12-C
3981 LB Bunnik
Fax: 030 – 656 56 51.

Share Button