Weer sterke groei duurzaam beleggen en sparen in 1999

De Vereniging van Beleggers in Duurzame Ontwikkeling (VBDO) stelt jaarlijks de omvang vast van duurzaam beleggen en sparen in Nederland. Wederom is in 1999 weer een flinke groei aangetoond.

Uit de binnenkort te publiceren cijfers van de VBDO blijkt een gestage groei in Nederland:
tussen 1987-1999 groeide duurzaam sparen met 14,5 % per jaar en duurzaam beleggen met 31,9% per jaar.

In de VS maken duurzame beleggingen 10-12% van het totale beleggingsvermogen uit. De ING-bank verwacht dat het in Nederland ook die kant op gaat.

De grafieken zijn op de duurzaam beleggen website te vinden (www.duurzaam-beleggen.nl) in de nieuwe rubriek "Monitor duurzaam beleggen en sparen".

Share Button