ABN AMRO lid van World Business Council for Sustainable Development

Bron
ABN AMRO

Links
WBCSD

In navolging van de Rabobank is ABN AMRO Bank N.V. lid geworden van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). De WBCSD is een coalitie van ongeveer 130 bedrijven in 20 landen. Deze bedrijven hechten belang aan duurzame ontwikkeling, i.e. de combinatie van economische groei, milieu en sociale aspecten. Het WBCSD-lidmaatschap onderstreept de betrokkenheid van ABN AMRO bij duurzame ontwikkeling en zal een impuls geven aan de activiteiten van de bank in dit kader.

Tom de Swaan, Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur zal ABN AMRO vertegenwoordigen in het bestuur van de WBCSD. Hij zegt: "De WBCSD geeft ons de gelegenheid om ons netwerk te versterken met bedrijven die zich net zoals wij bezighouden met deze vraagstukken. We kunnen deelnemen aan WBCSD-projecten en zijn daardoor beter geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame ontwikkeling."

De Swaan voegt daaraan toe: "Het wordt steeds belangrijker voor bedrijven waar ook ter wereld om aandacht te besteden aan de Triple P bottom line (people, planet and profit). Het gaat erom dat je er naar streeft je winstdoelstellingen op een verantwoorde manier te realiseren, met aandacht en respect voor milieu en sociale vraagstukken. Dat is de grote uitdaging waar elk bedrijf en elke sector voor staat. Wij denken dat ons streven naar optimalisatie van de aandeelhouderswaarde aldus het best zal worden gerealiseerd. Om die reden ben ik verheugd met het lidmaatschap van de WBCSD." In 1992 tekende ABN AMRO het Business Charter for Sustainable Development van de Internationale Kamer van Koophandel. De corporate values (Integriteit, Respect, Teamwork en Professionaliteit) werden gelanceerd in 1997. Toen benadrukte ABN AMRO dat zij er niet alleen naar streeft zich in te zetten voor klanten, aandeelhouders en medewerkers, maar tevens zich waar ook ter wereld verantwoordelijk te gedragen en een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Share Button