Eigen vermogen Triodos Bank stijgt met meer dan 50%

Triodos Bank kijkt terug op een succesvolle emissie van certificaten van aandelen. Aanleiding voor de emissie was de aanzienlijke groei van de activiteiten van Triodos Bank. De emissiedoelstelling van EUR 20 miljoen (NLG 44 miljoen) groei is ruimschoots gehaald. Het eigen vermogen van de bank is met 54% gestegen. Totaal werd voor ruim EUR 21 miljoen (NLG 46 miljoen) ingeschreven. Met de emissie komt het eigen vermogen nu op EUR 60 miljoen (NLG 132 miljoen). De forse groei van het eigen vermogen waarborgt een verdere groei van de bank en biedt Triodos Bank tevens mogelijkheden om ook de internationale activiteiten verder uit te bouwen.

Boven verwachting veel particulieren hebben op de emissie ingeschreven. Deze belangstelling onderstreept de interesse voor de activiteiten en specifieke doelstelling van Triodos Bank. Triodos Bank staat voor vernieuwend bankieren en zet zich in voor een duurzame en menswaardige samenleving. De aanhoudende groei wordt mede veroorzaakt door de grote belangstelling voor ‘duurzaam’ en ‘groen’ sparen en beleggen. Steeds meer mensen willen dat hun spaargeld wordt aangewend voor de financiering van projecten waar zij achter kunnen staan. Het balanstotaal van Triodos Bank steeg in 1999 met 32% tot ruim NLG 1 miljard (EUR 462 miljoen).

Sinds haar oprichting in 1980 financiert Triodos Bank als enige onafhankelijke Duurzame Bank van Nederland alleen bedrijven met een duidelijk groen en sociaal karakter. Zo financiert Triodos Bank bijvoorbeeld zonne- en windenergie projecten, biologische landbouwbedrijven, ondernemingen in de natuurvoeding-branche, nieuwe initiatieven in de gezondheidszorg en het onderwijs zoals kinderdagverblijven en gehandicaptenzorg, natuur- en milieubeschermingsprojecten, ‘fair trade’ handel met ontwikkelingslanden en tal van andere vernieuwende initiatieven. Daarnaast voert Triodos Bank twee beleggingsfondsen: Triodos Meerwaardefonds en Triodos Groenfonds.

Triodos Meerwaardefonds is een duurzaam beleggingsfonds. Het fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die in de praktijk bewijzen dat bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied kunnen samengaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering.
Triodos Groenfonds is een erkend groenfonds in het kader van de fiscale groenregeling.
Triodos Bank kent ook internationaal een voorspoedige groei. De bank heeft kantoren in België (sinds 1993) en in het Verenigd Koninkrijk (sinds 1995).

De afgelopen 10 jaar gaf het aandeel Triodos Bank een gemiddeld rendement van 5,4% per jaar. En nog nooit in het 20 jarig bestaan van de bank is het aandeel in waarde gedaald. De aandelen Triodos Bank zijn niet op de beurs genoteerd maar wel verhandelbaar. Bij de oprichting van de bank in 1980 is gekozen voor certificering van de aandelen om zo de onafhankelijke koers van de bank te waarborgen.

De uitgifte van certificaten van aandelen was de vijfde en tevens grootste emissie van Triodos Bank. Eerdere emissies vonden plaats in 1980 bij de oprichting van de bank, en in 1986, 1992 en 1996.

Share Button