Jaarverslag Groen Beleggen 1999: stabilisering gesignaleerd

Het jaarverslag van de Groen Beleggen Regeling over 1999 is verschenen.

In december 1994 is op initiatief van het toenmalige Kamerlid Vermeend de Regeling groen beleggen tot stand gebracht. Na een aarzelende start in 1995 is de regeling inmiddels een belangrijk stimuleringsinstrument geworden voor projecten op het gebied van bos, milieuvriendelijke landbouw, natuur, energie en milieu. De regeling is onderdeel geworden van wat wordt genoemd ‚de vergroening van het fiscale stelsel™. Met deze vergroening wordt bedoeld een lastenverschuiving van belasting op arbeid naar een belasting op milieuonvriendelijk gedrag, terwijl tegelijkertijd positieve prikkels in de fiscale wetgeving ingevoerd of uitgebreid worden om milieu- en energie-investeringen te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn de VAMIL-regeling, de Energie-investeringsaftrek en dus ook de Regeling groen beleggen.

Sinds het ontstaan van de regeling is het werkingsgebied van de regeling systematisch uitgebreid. Na uitbreiding het duurzame woningbouw in 1996 volgden uitbreidingen met fietspaden, bodemsanering en duurzame glastuinbouw.

Het gebruik van de groenregeling lijkt zich te stabiliseren; in 1999 is aan 412 projecten een groenverklaring verstrekt. De piek in het jaar 1997 is voornamelijk terug te voeren op enkele grote natuurprojecten en het openstellen voor herfinanciering in de biologische landbouw, waarop door de Tweede Kamer was aangedrongen.
Voor 2000 zal naar verwachting een terugval optreden als gevolg van onzekerheid i.v.m. het nieuwe belastingstelsel. Het jaarverslag geeft de ontwikkeling van de regeling in 1999 weer. Het is bestemd voor een ieder die meer wil weten over de resultaten van deze regeling, zoals medewerkers van financiële instellingen, beheerders van
(potentieel) groene projecten, biologische boeren, glastuinbouw, nutssector, de duurzaam bouwen-sector, fabrikanten, leveranciers van pparatuur op het gebied van duurzame energie, milieu-, natuur- en landbouworganisaties, betrokkenen bij overheid en dergelijke.
In hoofdstuk 2 volgt algemene informatie over de groenregeling. Hoofdstuk 3 geeft de indeling in groene projecten. Hoofdstuk 4 schetst de ontwikkelingen in 1999 die in hoofdstuk 5 per categorie nader worden toegelicht.
De hoofdstukken 6 en 7 gaan in op de nieuwe mogelijkheid ook groene
projecten op de Nederlandse Antillen en Aruba en in het buitenland groen te
financieren. Een beschouwing over het milieurendement wordt gegeven in
hoofdstuk 8. In hoofdstuk 9 wordt een aantal beschouwingen gewijd aan de toekomst.

Share Button