Belgisch onderzoek: Stijgende populariteit van ethische spaar- en beleggingsproducten

Ondanks dat ethische spaar- en beleggingsproducten een marginaal fenomeen blijven op de financiële markt, neemt de populariteit ervan gestaag toe. Dat is één van de opmer-kelijke conclusie van een Belgisch onderzoeksrapport. Tim Benijts, assistent aan de Handelshogeschool Antwerpen, voerde gedurende 1999/2000 een onderzoek uit naar de aanwending van de middelen geïnvesteerd in ethische spaar- en beleggingsproducten.

In het onderzoek wordt aandacht besteed aan de historische evolutie van de Belgische markt voor duurzame spaar- en beleggingsproducten en gaat dieper in op de vraag waarvoor de middelen voor gebruikt?. Hiertoe is de evolutie geanalyseerd in de sectorale besteding van de middelen en is onderzoek gedaan naar de rentebestemmingen op basis van ethische spaar- en beleggingsproducten. Een van Tim Benijts zijn belangrijkste conclusies is dat deze rentebestemmingen voor een aantal organisaties van levensbelang zijn om te overleven maar dat de rentebestemmingen ook zeer ongelijk zijn verdeeld. "In zekere zin is er sprake van een ethisch Mattheus-effect waarbij een beperkt aantal organisaties veel middelen krijgen, terwijl een groot aantal organisaties slechts een beperkt bedrag ontvangen" beklemtoont hij. Toch is de onderzoeker ook van mening dat hierdoor dat giftenverstrekking op basis van ethische producten, niet onrechtvaardiger is dan klassieke giftenverstrekking. Ook de markt voor klassieke fundraising kampt met een Mattheus-effect, zegt hij. Ook de aanwending van de opgehaalde middelen is niet altijd even optimaal, klinkt het. Financiële instellingen investeren misschien nog te veel in beursgenoteerde effecten terwijl duurzame kredietverlening minder sterk ontwikkeld is. Hij wijst er in de studie tevens op dat de rol van ethische beleggingsfondsen veel ruimer is dan dat wat tot nu toe werd aangenomen. Zo vervullen deze fondsen niet alleen een katalysatorfunctie in de bedrijfswereld en financiële markten, maar kunnen ze tevens een logische verderzetting zijn van een bepaalde bedrijfsfilosofie.

Share Button