PvdA en Groen Links zetten wetsvoorstel maatschappelijke verslaglegging bedrijven door

Bron
PvdA

Op 15 december jl. is het SER-advies over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aangenomen. In het advies is niet een wettelijke verplichting voor maatschappelijke verslaglegging door bedrijven opgenomen. PvdA en Groen Links hebben, als reactie op het SER-advies, toch besloten hun werkzaamheden voort te zetten om te komen met een wetsvoorstel voor rapportageverplichtingen van bedrijven met betrekking tot maatschappelijk ondernemen.

De PvdA-fractie ziet in de analyse van de SER veel positieve uitgangspunten die uitwerking verdienen. De SER vindt dat nieuwe wet- of regelgeving over rapportageverplichtingen van bedrijven met betrekking tot maatschappelijk ondernemen niet nodig is. Op dat onderdeel deelt de PvdA de analyse van de SER niet. Samen met GroenLinks wordt op dit onderdeel een initiatief wetsvoorstel voorbereid.

De PvdA vindt dat ondernemingen met internationale activiteiten voortaan verslag moeten leggen over de sociale, ethische en ecologische kanten van hun ondernemersactiviteiten. Belangrijke terreinen zijn bijvoorbeeld kinderarbeid, mensenrechten en milieuvervuiling. Het is niet de bedoeling om normen op deze terreinen te verplichten. Dát zou het dynamisch proces bij het bedrijfsleven te veel verstoren. Verslaglegging hierover kan dit proces niet verstoren. Integendeel: de transparantie voor alle belanghebbenden of dat nu aandeelhouders, niet-gouvernementele organisaties, maatschappelijke beleggers of consumenten zijn wordt vergroot. Bedrijven die zich niet of onvoldoende maatschappelijk verantwoordelijk opstellen moeten hun gedrag niet via wetgeving maar via deze stakeholders veranderen. De PvdA wil graag met de sociale partners hierover in debat treden.

Share Button