Consumentenbond voert nieuw keurmerk in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Consumentenbond gaat vanaf volgend jaar het keurmerk MVO invoeren. MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Behalve de traditionele prijs/kwaliteit verhoudingen tellen nu ook sociale- en milieuregels mee.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is momenteel een populair begrip. Consumenten hechten meer en meer aan ‘verantwoorde’ producten, die op milieu- en arbeidsvriendelijke wijze zijn geproduceerd.

Ook het begrip ‘duurzaam’ past bij verantwoord ondernemen. Het betekent dat producten op zodanige manier worden vervaardigd dat toekomstige generaties er geen last van zullen ondervinden.

De Consumentenbond zal bij de beoordeling van producten deels leunen op gegevens van bedrijven zelf, die steeds vaker zulke voorheen geheime informatie publiceren.

Het keurmerk MVO zal in stappen worden ingevoerd, eerst voor vleesproducten, later ook voor kleding.

Share Button