ASN Bank introduceert nieuw fonds: ASN Milieu (Technologie) Fonds

Bron
ASN Bank

Op 2 juli 2001 introduceert de ASN Bank het ASN Milieufonds. Het beursgenoteerde aandelenfonds is vooral interessant voor de milieubewuste belegger. Een belegger die met wat meer risico wil en kan beleggen. Daar staat uiteraard tegenover dat de rendementsvooruitzichten op de langere termijn ook het grootst zijn!

Groeiende belangstelling voor milieu

De groeiende belangstelling voor het milieu brengt binnen de milieusector een bovengemiddelde groei met zich mee. Om gebruik te maken van de verwachte marktontwikkelingen belegt het fonds actief wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen. Ondernemingen die oplossingen bieden voor milieuproblemen door het ontwikkelen, produceren en/of verkopen van technologieën en systemen.

Het ASN Milieufonds richt zich op de subsectoren:
* Duurzame energie
* Waterbehandeling en
* Afvalverwerking.

Uiteraard zijn bij de beleggingen voor het ASN Milieufonds ook de ASN-beleggingscriteria op sociaal en maatschappelijk gebied van kracht.

Kenmerken van het ASN Milieufonds:

* Op lange termijn kans op hoogste financiële rendement van alle huidige ASN-fondsen
* Risico beperkt door wereldwijde beleggingen in beursgenoteerde ondernemingen in verschillende subsectoren van de sector milieutechnologie
* Uw inleg draagt direct bij aan technologische ontwikkelingen op milieugebied
* Deelnemen via ASN-beleggingsrekening (ook via internet)
* Geen minimuminleg vereist
* Saldo direct opneembaar
* Bij storten en opnemen slechts 0,4% transactiekosten
* Tot 1 augustus 2001 gratis instappen
* Geen bewaarloon
* Na iedere storting of opname een gratis rekeningoverzicht

De beleggingen van het ASN Milieufonds zullen in vergelijking met die van het wereldwijd beleggende ASN Aandelenfonds minder breed gespreid zijn. Het risico van het ASN Milieufonds zal daarom hoger zijn dan dat van het ASN Aandelenfonds.

Gratis instappen

Tot 1 augustus 2001 kunt u heel voordelig deelnemen in het ASN Milieufonds. Wie voor deze datum geld stort in het fonds betaalt geen transactiekosten. De uitgiftekoers van het ASN Milieufonds is 25,- euro (ƒ 55,09) per aandeel. De koers wordt vervolgens dagelijks vastgesteld.
De introductiedatum van het ASN Milieufonds is 2 juli 2001. Eerder ontvangen aanmeldingen en overboekingsopdrachten zullen tot die datum worden bewaard.

Meer informatie?

In het prospectus Milieufonds vindt u alle informatie. Daarmee kunt u zich een beeld vormen van dit fonds. Algemene informatie leest u in Spaarmotief mei 2001. Vraag Spaarmotief, een aanmeldingsformulier of het prospectus aan via de ASN-site.

Share Button