SNS bank verbreedt haar assortiment huisfondsen

Bron
SNS Bank

SNS bank breidt op 11 juni aanstaande haar assortiment huisfondsen uit met twee duurzame beleggingsfondsen van de ASN Bank. Naast het SNS Duurzaam Aandelenfonds*, het ASN Aandelenfonds en het ASN Groenprojectenfonds, biedt SNS bank beleggers nu ook de mogelijkheid te beleggen in het ASN Obligatiefonds en het nieuwe ASN Milieufonds.

Het ASN Milieufonds is een nieuw wereldwijd beleggend fonds. Het fonds richt zich op bedrijven die producten ontwikkelen en produceren waarmee zij actief inspelen op een beter milieu. Het ASN Obligatiefonds belegt in vastrentende waarden, zoals obligaties. Bij beide fondsen gelden strenge criteria als respectvol zaken doen én bijdragen aan een gezonde, duurzame samenleving.

Het opnemen van twee duurzame ASN-beleggingsfondsen in het assortiment huisfondsen van SNS bank is een logische stap. Vooral gelet op de groeiende acceptatie van financiële producten die gebaseerd zijn op duurzame en ethische uitgangspunten bij een breder publiek. Bovendien onderbouwen diverse wetenschappelijke studies de stelling dat ondernemingen die oog hebben voor en handelen naar de belangen van alle bij de onderneming betrokken stakeholders (het People, Planet, Profitbeginsel), op de lange duur financieel beter zullen presteren. De goede rendementen van met name het ASN Aandelenfonds over de afgelopen jaren lijken deze stelling te bevestigen.

Met SNS Asset Management en ASN Bank heeft SNS bank veel specialistische kennis opgebouwd op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen.

SNS Asset Management is gericht op de institutionele beleggers en beschikt over jarenlange ervaring in bedrijfsresearch. ASN Bank maakt vanaf 1998 deel uit van SNS Reaal Groep. Zij richt zich, uitsluitend met duurzame spaar- en beleggingsproducten, op particuliere klanten en organisaties. Al sinds haar oprichting in 1960 is ASN Bank actief op dit specifieke terrein. Deze uitstekende uitgangspositie wordt gebruikt om financiële diensten op het gebied van duurzaamheid dichter bij de particuliere relaties van SNS bank te brengen.

*Het SNS Duurzaam Aandelenfonds stond tot voor kort genoteerd als het SNS Eco Aandelenfonds

Share Button