Rabobank heeft al voor 1,4 miljard gulden aan groenfinancieringen verstrekt

Bron
Rabobank

Hans Smits op CDA-conferentie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

“Op 1 juni bedroeg het totaalbedrag door de Rabobank aan verstrekte groenfinancieringen 1,4 miljard gulden. Het succes van de groenfinanciering komt door de korte afstand tot onze klanten in de markt, waardoor we snel weten in welke soort categorieën groenprojecten zij voor welk bedrag willen investeren. Hierdoor zijn we al jaren marktleider.” Dat zei Hans Smits, voorzitter van de Hoofddirectie van de Rabobank Groep, vanmiddag in Den Haag in het kader van de CDA-conferentie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
De Rabobank Groep hecht aan actief bijdragen aan de bevordering van een duurzame samenleving. Om haar eigen bijdrage in dit verband te leveren is bij Rabobank Nederland het directoraat ‘Duurzaamheid en Maatschappelijke Innovatie’ opgericht. Binnen het directoraat zijn alle afdelingen bijeengebracht die voor de Rabobank Groep activiteiten initiëren of aansturen op het gebied van MVO en innovatie.
“Het begrip duurzaamheid”, aldus Smits, “dekt dezelfde lading als MVO. Dit refereert aan het concept van de triple bottom-line zoals John Elkington dat in 1998 in zijn boek ‘Cannibals with Forks’ heeft uitgewerkt. De triple bottom line geeft aan dat een bedrijf in zijn bedrijfsvoering gelijkwaardig rekening heeft te houden met: de sociale consequenties van zijn handelen (aangeduid als People), de ecologische gevolgen (Planet) en de economische rentabiliteit (Profit). Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de manier waarop een onderneming in haar bedrijfsactiviteiten inhoud geeft aan het concept van triple bottom line.”

Andere instrumenten, naast de groenfinanciering, waarmee de Rabobank Groep duurzame ontwikkeling helpt bevorderen zijn:
– Rabo Sustainability Fund, dat zich richt op de ontwikkelingen in de markt van de klimaatbeheersing; dit fonds participeert in andere fondsen, zoals het Prototype Carbon Fund van de Wereldbank;
– Robeco DuurzaamAandelen-fonds, waarvoor alleen bedrijven in aanmerking komen die bewust omgaan met milieu of sociale vraagstukken;
– milieufinanciering, waarmee naast milieumaatregelen ook ARBO-voorzieningen gefinancierd kunnen worden.

Share Button