Groen fonds laat zich vooral leiden door voornemens bedrijven

(Artikel uit De Gelderlander van 28-06-2001).

Groene beleggingsfondsen laten zich te veel leiden door de milieudoelstellingen van bedrijven. Het zou beter zijn als zij kijken naar wat ondernemingen daadwerkelijk presteren op milieugebied.

Bedrijven kunnen wel een goed milieubeleid op papier hebben, maar presteren in de praktijk soms toch slecht door bijvoorbeeld een gebrek aan betrokkenheid van werknemers.

Dat concludeert onderzoekster A. Mauser van de Universiteit van Amsterdam. Zij vindt daarom dat groene fondsen waarin duurzame ondernemingen zijn opgenomen kritischer tegen het licht moeten worden gehouden. Eerdere onderzoeken tonen aan dat een bedrijf in verschillende groene indices verschillend wordt beoordeeld."

Groene beleggingsfondsen zijn de laatste tijd populair onder beleggers. Zij dragen niet alleen bij aan duurzaam ondernemen, maar het levert ook een fiscaal voordeel op. Nu blijkt dus dat beleggers niet altijd af kunnen gaan op de criteria die beleggingsfondsen hanteren bij de samenstelling van hun portefeuille.

Er bestaan volgens Mauser onder beleggers, consumenten en bedrijven grote verschillen in interpretatie van terminologie wat betreft duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mauser constateert dat beleggingsinstellingen als banken zich te snel baseren op wat bedrijven zeggen te doen. Het is heel moeilijk om zelf inzicht te krijgen. Dat vergt veel onderzoek.

Mauser promoveert donderdag zelf op het milieubeleid van de Nederlandse zuivelindustrie. Deze sector onttrekt zich juist aan de veelgehoorde opvatting dat veel bedrijven op milieugebied doen aan windowdressing", zo blijkt. De Nederlandse melkverwerkende industrie presteert zelfs beter op milieugebied dan zij naar buiten uitdraagt.

Volgens Mauser zijn zuivelbedrijven angstig" om nieuws, hoe positief ook, naar buiten te brengen. Dioxine, bse en mkz hebben de zuivelindustrie geen goed gedaan. Juist om dit soort rampen zijn mensen bezorgd geraakt over de sociale en milieugevolgen van productie."

Uit het onderzoek blijkt dat de productie van bulkgoederen, zoals melk, en de drang naar kostenverlaging juist goed kan zijn voor het milieu. Een strategie om unieke producten in de markt te brengen is daarentegen niet altijd goed voor het milieu . Al die eenpersoonsverpakkingen en speciale toetjes kosten veel meer stroom en water. Je moet vaker de productielijn opstarten, er blijven meer restjes over en je hebt natuurlijk meer verpakkingsmateriaal."

Share Button