Kwartaalbericht ABF (2001-III)

Bron
ABF

Hierbij het kwartaalbericht van het duurzame beursgenoteerde beleggingsfonds ABF.

Wijziging directie ABF

Bij het aangaan van de samenwerking met het Spaareffectenfonds Webefo is de directie van het fonds gaan bestaan uit de heer A.J. Engelsman, algemeen directeur en de heer J.A. Jacobs, financieel directeur. Per 1 januari 2002 dient – in overeenstemming met de voorschriften van de Nederlandsche Bank dat de directie ten minste uit twee personen dient te bestaan – te worden voorzien in de opvolging van de heer Jacobs, die per 1 januari van een welverdiend (vervroegd) pensioen gaat genieten. De Raad van Commissarissen heeft zich, gesteld voor deze opdracht, bezonnen op de vraag op welke wijze het best in deze opvolging zou kunnen worden voorzien. Na uitvoerige beraad-slagingen heeft de Raad ervoor gekozen het moment van de directiebenoeming te benutten voor een verdere verbreding van de al bestaande samenwerking met de ASN Bank.

Aan de daartoe op woensdag 12 december 2001 te houden algemene vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om de directie van het beleggingsbedrijf van de ASN Bank, ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., per 1 januari 2002 te benoemen tot de directie van het ABF onder gelijktijdige toetreding van de heer A.J. Engelsman als directeur van deze Beheer B.V.. De dagelijkse leiding van het fonds komt daarmee in handen van de heer A.J. Engelsman, dat blijft onveranderd, en van de heer M. Negenman, directeur van de ASN Bank. Formeel maakt ook de algemene directie van de ASN Bank (in de personen van de heren E. Goudswaard en F. Daane) deel uit van de directie van de Beheer B.V.

Met dit voorstel wordt beoogd de continuïteit in de directievoering van het ABF te bevorderen en – met behoud van de zelfstandigheid van het fonds – verdere voordelen te behalen uit de samenwerking met de ASN Bank. Zo zullen onder meer de distributiekanalen van de SNS Bank – de ASN Bank maakt deel uit van de SNS Reaal Groep – beschikbaar komen en zullen verdere gezamenlijke marketinginspanningen naar verwachting veel kunnen betekenen voor het fonds.

Benadrukt zij nog eens dat het ABF verder zelfstandig blijft bestaan. Het regime van de statuten en het prospectus van het fonds blijft onverminderd van kracht. De Raad van Commissarissen ondergaat als gevolg van deze stap geen wijziging. Dat geldt ook voor het beleggingsbeleid zoals dat bepaald wordt door de beleggingscriteria en het daaruit voortvloeiende beleggingsuniversum, dat overigens gelijk is aan dat van het aandelen- en obligatiefonds van de ASN Bank.
Met de bundeling van krachten wordt beoogd de voorhoedepositie die het ABF en de ASN Bank gezamenlijk innemen op de markt van maatschappelijk verantwoord beleggen te behouden en verder te versterken.

Beide partners in de samenwerking hebben uitgesproken dat de verdere samenwerking op zich niet leidt tot een kostenverhoging voor de belegger. Een verlaging van kosten is niet uitgesloten, maar is geen specifiek doel van de samenwerking.
Voor 2002 wordt verwacht dat de totale operationele kosten van het ABF, inclusief de kosten voor bewaarloon, beleggingstransacties en retourprovisies de 1,4 miljoen euro (ongeveer 3 miljoen gulden) niet zullen overschrijden. Bij een vermogensomvang van 178,5 miljoen euro (per 1 november jl.) betekent dat een kostenpercentage van 0,8% van het vermogen. Het ABF blijft daarmee beslist tot de goedkope(re) beleggingsfondsen behoren.

Naast – logischerwijs – de Stichting ASN Beleggingsinstellingen hebben ook andere grote aandeelhouders van het ABF, zoals Proteq Verzekeringen en de N.V. Zwolsche Algemeene Leven zich positief uitgelaten over de voorgestelde directiebenoeming.

De Algemene vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op

Woensdag 12 december 2001
in Hoog Brabant
Radboudkwartier (HC) te Utrecht
Aanvang 10.30 uur

Aandeelhouders, lid van de Vereniging aandeelhouders ABF, die de aandeelhoudersvergadering willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk 6 december 2001 telefonisch, per e-mail of per fax aanmelden bij het secretariaat.
Overige aandeelhouders die deze vergadering willen bijwonen dienen daartoe hun aandelen op uiterlijk 6 december 2001 ten kantore van de vennootschap te deponeren.

De benoeming van een nieuwe directie is het enige onderwerp van de vergadering.

Beleggingsuniversum

Het onderzoek heeft in het derde kwartaal geleid tot het handhaven in het beleggingsuniversum van de bedrijven: Arcadis, Buhrmann, Grontmij, Herlitz, Holmen, Herman Miller, Pearson, Starbucks en Vestas Wind Systems. Verwijderd zijn de EMI Group en Wolters Kluwer.
Nieuw toegelaten tot het beleggingsuniversum zijn Ahold, BMC Software, Bristol-Myers Squibb, Peoplesoft, Reuters, Springer Verlag, Target Corp en The McGraw-Hill Companies.
Op basis van wijzigingen in beursnoteringen zijn aan het universum toegevoegd: AT&T Wireless (was onderdeel van AT&T), Woolworths Group (was onderdeel van Kingfisher) en Zimmer Holdings (was onderdeel van Bristol-Myers Squibb). Ondernemingen die uit het universum zijn verdwenen zijn Scandic hotels (overgenomen door Hilton Group) en Selecta Group (geen beursnotering meer).

Share Button