Oproep aan financiële instellingen: “Neem deel aan consumentenbrochure duurzaam beleggen, sparen en verzekeren!“

Bron
DHV

(oproep van DHV, VBDO en Consumentbond).

In een samenwerking van de Adviesgroep Duurzaam Ondernemen van adviesbureau DHV, de Consumentenbond en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) wordt een inventarisatie uitgevoerd naar de beschikbare Nederlandse producten op het gebied duurzaam beleggen, sparen en verzekeren.

De resultaten van het onderzoek zullen gepubliceerd worden in een consumentenbrochure. Er is namelijk momenteel in Nederland geen actuele overzichtsuitgave meer beschikbaar. Het enige jaren geleden uitgegeven boek “Goed Geld Gids” is inmiddels sterk verouderd en incompleet en tevens niet meer te bestellen.

De nieuwe (gratis) brochure/gids zal beginnen met een inleiding op het onderwerp duurzaam ondernemen waarna de consument duidelijk wordt gemaakt hoe deze met eigen financiën duurzaam kan beleggen en sparen en kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Na een uitleg over duurzaam beleggen, sparen en verzekeren volgt een catalogus van beschikbare producten op de Nederlandse markt. Voor de verschillende categorieën wordt per product een aantal kenmerken weergegeven, zoals hoe deel te nemen, selectiecriteria die gehanteerd worden, rendement, etc.

De meeste financiële instellingen die in dit veld actief zijn, zijn bekend bij de organisatie. Om toch een zo compleet mogelijk overzicht te verkrijgen roepen wij financiële instellingen met relevante consumentenproducten op het gebied van duurzaam beleggen, sparen en verzekeren (incl. hypotheken en pensioenen) op zich te melden per e-mail met naam, adres, contactpersoon en telefoonnummer bij:

Janneke van Bakel, Adviesgroep Duurzaam Ondernemen DHV
e-mail: janneke.vanbakel@dhv.nl
telefoon: 033-4683144

U ontvangt dan t.z.t. de vragenlijst voor de inventarisatie. De planning is om de brochure omstreeks juli 2002 uit te brengen.

N.B (groen) beleggen in houtplantages e.d. vallen buiten de scope van het onderzoek en de brochure!

Met vriendelijke groet,

Folkert T. van der Molen
Projectmanager (tel. 033-4682744)

Share Button