Forse groei beleggingsfondsen Triodos Bank in 2001

In 2001 hebben de beleggingsfondsen van Triodos Bank een forse groei gerealiseerd. Het vermogen van het duurzame Triodos Meerwaardefonds steeg met 28% en het vermogen van Triodos Groenfonds steeg zelfs met 35%.

Triodos Meerwaardefonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die in de praktijk bewijzen dat bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied kunnen samengaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering. De drie Triodos Meerwaarde Fondsen waren over 2001 niet alleen de best presterende duurzame beleggingsfondsen in Nederland maar ook ten opzichte van ‘gewone’ beleggingsfondsen presteerden zij goed.
Triodos Groenfonds is een officiële ‘groene instelling’ en kan daardoor gebruik maken van de fiscale groenregeling waardoor beleggers een fiscaal voordeel van 2,5% ontvangen. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid sinds 1995 investeringen die een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van natuur en milieu. De belangrijkste sectoren waarin Triodos Groenfonds belegt zijn windenergie en biologische landbouw. Van het totaal in Nederland opgesteld vermogen windenergie wordt thans 21% door Triodos Groenfonds gefinancierd.

28% groei Triodos Meerwaardefonds

Triodos Meerwaardefonds, het duurzame beleggingsfonds van Triodos Bank en Delta Lloyd, heeft in 2001 ondanks het tegenvallende beursklimaat een sterke groei gerealiseerd (28%). Het vermogen na winstverdeling bedraagt ultimo 2001 EUR 61,1 miljoen. Eind 2000 was dit EUR 47,6 miljoen.

Triodos Meerwaardefonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die in de praktijk bewijzen dat bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied kunnen samengaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering.
Triodos Meerwaardefonds is een paraplufonds. Hierdoor is het voor de belegger mogelijk om een keuze te maken tussen Triodos Meerwaarde Aandelenfonds, het Obligatiefonds en het Mixfonds. Triodos Meerwaardefonds is hiermee de enige aanbieder van een volledig productaanbod voor duurzaam beleggen in Nederland.

De drie Triodos Meerwaarde Fondsen waren over 2001 niet alleen de best presterende duurzame beleggingsfondsen in Nederland maar ook ten opzichte van ‘gewone’ beleggingsfondsen presteerden zij goed. Op basis van beurskoersen lieten de fondsen over 2001 de volgende performance zien:
Triodos Meerwaarde Aandelenfonds – 1,6% (benchmark – 12,1%)
Triodos Meerwaarde Obligatiefonds + 6,7% (benchmark + 6,9%)
Triodos Meerwaarde Mixfonds + 3,2% (benchmark – 1,8%)

Bij de bovenstaande berekeningen van de performance van het Mixfonds is rekening gehouden met een uitgekeerd dividend van EUR 0,60 per aandeel.

DUURZAAM BELEGGINGSONDERZOEK
Het totale beleggingsuniversum op basis van duurzaamheidscriteria bedraagt 155 ondernemingen (eind 2000: 143 ondernemingen). Het totale aantal ondernemingen in het universum steeg minder snel dan verwacht als gevolg van fusies, overnames en faillissementen. Tevens zijn in 2001 een aantal ondernemingen uit het beleggingsuniversum genomen omdat zij niet meer aan de duurzaamheidscriteria voldeden.
In 2002 zal het beleggingsuniversum sterk worden uitgebreid. Het zwaartepunt van onderzoek zal naast ondernemingen in Europa en de Verenigde Staten liggen op wereldwijde studies waarin voor het eerst ook Aziatische ondernemingen opgenomen worden.

35% groei Triodos Groenfonds

In 2001 is het fondsvermogen van Triodos Groenfonds met 35% gestegen. Het fondsvermogen bedroeg eind 2001 EUR 177,8 miljoen (ultimo 2000: EUR 131,7). De aanzienlijke stijging werd mogelijk doordat in 2001 veel nieuwe groene financieringen konden worden verstrekt. De post groene leningen steeg zelfs met 90% tot EUR 130,7 miljoen.
Van het totaal in Nederland opgesteld vermogen windenergie wordt thans 21% door Triodos Groenfonds gefinancierd.

Triodos Groenfonds is officieel aangemerkt als ‘groene instelling’ en kan daardoor gebruik maken van de fiscale groenregeling. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid sinds 1995 investeringen die een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van natuur en milieu.
Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel groen erkende projecten te beleggen. Ultimo 2001 was 75% van het vermogen in erkende groene projecten belegd.

Met ingang van 1 januari 2001 worden groene beleggers vrijgesteld van de 1,2% vermogensrendementsheffing over hun groen belegd vermogen tot een maximum van EUR 46.984 per belastingplichtige en EUR 93.968 voor fiscale partners en echtgenoten gezamenlijk (bedragen over 2001). Bovendien ontvangen groene beleggers een extra belastingkorting van 1,3% van het vrijgestelde bedrag. Dit betekent een netto fiscaal voordeel van 2,5%.

Het rendement over 2001 van Triodos Groenfonds op basis van beurskoers bedroeg 3,6% (plus een fiscaal voordeel van 2,5%).
Berekening Nyfer, het instituut voor beleggingsresearch van de Universiteit Nijenrode. Ten behoeve van de berekening wordt verondersteld dat de uitgekeerde dividenden in het fonds worden herbelegd.

Windenergie en biologische landbouw
De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn windenergie en biologische landbouw.
De windprojecten waarin Triodos Groenfonds belegt, hebben een totaal opgesteld vermogen van 106,26 Megawatt (21% van het in Nederland opgesteld vermogen). Dit is een groei van 36,75 Megawatt ten opzichte van ultimo 2000. Deze groei is met name gerealiseerd door financiering van een drietal grotere windparken.
In de sector biologische landbouw heeft de varkenshouderij in de laatste maand van 2001 een forse opsteker gekregen door de nieuwe omschakelingssubsidie biologische varkenshouderij. Naar verwachting zal in 2002 het huidige aantal biologische varkenshouders tenminste verdubbelen. Triodos Groenfonds werkt samen met de Groene Weg Slachterij/Dumeco en een aantal supermarktketens in een speciaal financieringsarrangement voor varkenshouders die willen omschakelen naar een biologische werkwijze.

Share Button