Theo Dijkstra benoemd tot bijzonder hoogleraar Econometrische methoden van het maatschappelijk verantwoord beleggen

Theo Dijkstra (Leeuwarden, 1953) is benoemd tot bijzonder hoogleraar op het gebied van ‘de Econometrische methoden van het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen‘ binnen de faculteit der Economische Wetenschappen, vakgroep Econometrie & Operationele Research, van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dijkstra studeerde econometrie, cum laude, in Groningen en promoveerde in 1981 aan de RUG op een proefschrift getiteld: ‘Latent Variables in Linear Stochastic Models‘. Hij heeft als universitair hoofddocent gewerkt bij Econometrie & Operationele Research en bij Financiering, Belegging en Accounting binnen de faculteit der Economische Wetenschappen aan de RUG.

Sinds 1998 is Dijkstra ook verbonden aan SNS bank, afdeling SNS Asset Management. Deze afdeling is de institutionele vermogensbeheerder van SNS bank, gespecialiseerd in Maatschappelijk Verantwoord Beleggen, ook wel ‘Duurzaam Beleggen‘ genoemd. Dijkstra is onder andere verantwoordelijk voor de methodologische onderbouwing en ontwikkeling van het concept ‘Maatschappelijk Verantwoord Beleggen‘ en hoofd van de afdeling Duurzaamheidsanalyse.

Zijn onderzoek zal binnen de onderzoeksschool SOM plaatsvinden en zal zich vooral richten op de methodologische en technische aspecten van duurzaam beleggen: de analyse van meetsystemen voor de sociale, milieu en economische dimensies van ondernemen, de aggregatie van metingen en beoordelingen op verschillende meetniveaus, het modelleren van synergie en interactie tussen criteria, de incorporatie van duurzaamheidsratingen in het beleggingsproces et cetera.
Dijkstra zal zich tevens bezighouden met het opzetten van onderwijs op het onderhavige gebied. SNS bank sponsort zowel de leerstoel als postdoc research op het terrein van de leerstoel.

Share Button